31.10.05

(0) Comments

Collega blogger icto

Annet Smith

Ik heb een blog ontdekt van Margreet van den Berg, die voor een deel dezelfde onderwerpen behandelt als ik hier doe. De site is ook met Blogger gemaakt en ik kwam er o.a. een stukje tegen over een interessante serie lezingen van De Waag. De eerste lezing op 26 oktober jl ging over mediawijsheid, oftewel wat heb je als burger aan kennis van de nieuwe media nodig om je in de veranderende maatschappij staande te kunnen houden.

De beschrijving van deze lezing:
" Wie niet 'mediawijs' is, raakt sneller maatschappelijk buitengesloten. Om optimaal te kunnen functioneren in een van media doordrenkte samenleving is het zaak dat burgers de kennis, de vaardigheden en de mentaliteit hebben om zich gemakkelijk en betekenisvol in die omgeving te bewegen’, schrijft de Raad voor Cultuur in haar advies aan staatssecretaris Medy van der Laan.Als we leven in een multimediale maatschappij, is het dan niet de taak van het onderwijs om kinderen en jongeren voor te bereiden om als volwaardige, mondige burgers te kunnen leven in die maatschappij? Zoals het een basisvoorwaarde was voor de burgerlijke democratie in de twintigste eeuw dat mensen konden lezen en schrijven, zou het nu een basisvoorwaarde moeten zijn dat iedereen kan omgaan met de verschillende soorten media van de wereld waarin hij leeft. Volgens de Belgische filosoof Paul Bottelberghs moet het onderwijs zich openstellen voor multimediale geletterdheid en daarmee zelfs een beweging in gang brengen van een school die enkel gefocust is op het verstandelijk vermogen van de leerling, naar eens school die erop gericht is de totale mens te ontwikkelen en oog heeft voor alle capaciteiten van het individu.
Maar hoe multigeletterd zijn kinderen en jongeren vandaag de dag al? Leren ze niet al voldoende door thuis op de computer te spelen? Hoe zou het onderwijs de omwenteling naar een multimediale aanpak moeten organiseren en hoe verandert daarmee de doelstelling van het onderwijs? Wat zijn voorbeelden van interessante mediaprojecten voor het onderwijs en zijn de (verwachte) resultaten."


Op de site zijn ook live streams van de gegeven lezingen te volgen, dus daar ga ik nog een keertje naar kijken, want ook de komende onderwerpen (creativiteit, sociaal gedrag en innovatie) spreken me erg aan. Wel een geweldige manier om je lezingen toch openbaar te maken, die live streams.
Bookmark and Share
0 Responses to "Collega blogger icto"

Een reactie posten