11.12.05

(0) Comments

Educa, nog meer over games in het onderwijs

Annet Smith

, ,

Tijdens de sessie over Gaming in het onderwijs, waarover ik al eerder blogde, kwamen er nog 3 interessante sprekers voorbij:

Klaus Dieter Thoben: Universiteit Bremen, training through gaming.

Spiko project, http://www.spiko.org/
Deze organisatie probeert voor bedrijven simulatietools te maken volgens een vaste opbouw. Moeilijk om 1 simulatie tool te maken die breed toepasbaar is. Ieder bedrijf heeft andere wensen. Voorop in hun simulaties staat niet winnen, maar leren samenwerken.

Vaste structuur van de gemaakte games:
Scenario > cases > phases > stages.
Nog meer informatie:
Www.prime-time.eu (vanaf 1 januari 2006)

Ed Fennema, improve learning with online games, u&i learning

Dit was een inspirerend verhaal over de huidige stand van zaken rondom games. De presentator was ook lekker op dreef en had hier en daar leuke terzijdes.
Zijn verhaal ging over games en het feit dat deze voor het onderwijs nog een nieuw onontgonnen gebied zijn.
De presentator verwijst naar Mike Yacci en zijn typeringen van soorten games.
Volgens Yacci zijn er intrinsieke en extrinsieke games op 3 verschillende gebieden: Educational, training en thinking.

Waarom werken edugames volgens de presentator?:
- Winnen versus voortgang
- plezier draagt bij aan prestatie
- spelen = leren
- verschillende niveaus
- adaptieve structuur
- creativiteit
- interactief
- realistisch

U&I learning heeft een template gemaakt voor een spel, vele toepassingen zijn dan mogelijk.
Meer informatie: www.uni-learning.com

Prof Christino Carbonell, the e-mazing race and other games, Universiteit van Manilla

Deze man maakte er een leuke show van en presenteerde het spel (de e-mazing race) zoals hij het ook aal zijn collega's had gepresenteerd, als een echte showhost. Enkele genoemde punten: Online learning moet vooral draaien om de drie E’s (enjoyment, engagement en enthusiasm). Dus: games.
Puzzlemaker is men bijvoorbeeld gaan gebruiken.
E-mazing race: een spelvorm die is gebruikt om personeel van de universiteit iets te leren over online learning.

Men heeft gebruik gemaakt van Blackboard. Opdrachten zijn in 3 stukken ingedeeld, prijzen als iemand iets het eerst af heeft. Insturen via bb, gebruik discussion board, snelle reacties van de begeleidende docenten zijn nodig.
Slotuitspraak: “Education is not filling a bucket, but lighting a fire”. (Yates)

Tor Ivar Eikas (Noorwegen): Gamebased dynamic simulations

Simulaties van technische systemen.
Marc Prensky spreekt van digital natives vs digital immigrants. De huidige jeugd bestaat uit digital natives, de oudere generatie zijn de digital immigrants.

Het verhaal van deze presentator staat verder hier.
Hierin zijn ook plaatjes te zien van simulaties die ontwikkeld zijn. Dit zijn vooral eenvoudige manipulatie spelletjes waardoor een technisch principe wordt uitgelegd.

Bookmark and Share
0 Responses to "Educa, nog meer over games in het onderwijs"

Een reactie posten