Beter leren door toetsen

Annet Smith

Op Boing Boing stond een artikelthe over een nieuwe onderzoek dat uitwijst dat leerlingen beter leren door te toetsen.
"Henry L. Roediger III, a memory expert at Washington University in St. Louis, reports that tests not only can be used to assess what you know, but also helps you remember information longer."
Er wordt gesproken over verschillende theorieen waarom dit zo zou zijn. Zo kan een verklaring zijn dat de spanning/lastige situatie die door het toetsen wordt veroorzaakt ervoor zorgt dat men efficienter werkt en beter onthoudt. Een andere theorie is dat door leerlingen te laten leren op de manier waarop ze ook getoetst worden de stof beter wordt opgenomen.
In het onderzoek werden twee groepen met elkaar vergeleken, een waarin de leerlingen voornamelijk de stof door lezen en herhalen doornamen, de andere groep waarin de leerlingen vooral door kleine overhoringen te maken leerden. De eerste groep was erg zeker van zichzelf als hen gevraagd werd of ze de stof goed hadden bestudeerd en begrepen, maar scoorde bij de uiteindelijke toets toch lager dan de tweede groep.
Om nou meteen alle stof in toetsvorm te gaan aanbieden lijkt me wat te ver gaan, maar uit eigen ervaring weet ik dat mijn cursisten door het maken van toetsjes in Blackboard toch beter leren dan het boekje met alle theorie nog eens door te bladeren. In ieder geval een interessant gegeven, waarover hier nog meer te lezen is.
Bookmark and Share
0 Responses to "Beter leren door toetsen"

Een reactie posten