Steeds meer games in de les in Amerika

Annet Smith

,

E-learning plaza verwijst naar een artikel waarin wordt aangegeven dat steeds meer scholen in de Verenigde Staten gebruik maken van games in de lessen.
"Een groeiend aantal scholen in de Verenigde Staten neemt games op in het lespakket. Volgens game-ontwikkelaars maakt maar liefst 10 procent van de 2500 schooldistricten die Amerika telt, gebruik van games. Vijf jaar geleden was dit een te verwaarlozen aantal.
In Europa lijkt deze nieuwe vorm van lesgeven ook aan populariteit te winnen. Volgens een enquĂȘte onder Britse leraren, gebruikt een derde van hen games als ondersteunend lesmateriaal in de klas. 59 procent van de ondervraagden overweegt om ze te gebruiken."
Dit is nou wat Prensky ook propageert in zijn nieuwste boek, maak in je lessen gebruik van wat jongeren kennen en leuk vinden.
Het artikel waarnaar verwezen wordt staat hier en daarin wordt weer verwezen naar een artikel in Business Week, waarvoor je je (gratis) moet registreren. Daarin valt o.a. te lezen dat er bij de gymles bijvoorbeeld gebruik wordt gemaakt van het programma "Dance, Dance Revolution" en dat "Civilization" voor de geschiedenislessen wordt ingezet.
Bookmark and Share
0 Responses to "Steeds meer games in de les in Amerika"

Een reactie posten