27.11.06

(0) Comments

Surfdagen: netgeneratie

Annet Smith

,


Na allerlei andere drukke werkzaamheden kom ik eindelijk eens toe aan de verwerking van alles wat ik tijdens de Surfdagen heb genoteerd en gehoord. Zo was ik bij een lezing van Professor de Haan over de netgeneratie. Ik had me ingesteld op een verhaal a la Prensky, maar het werd toch heel anders.

Prof. de Haan heeft voor het Sociaal Cultureel Planbureau o.a. onderzoek gedaan naar de huidige generatie in het voortgezet onderwijs, onze toekomstige leerlingen, en hoe zij omgaan met internet. Hij verwees bij zijn lezing naar allerlei publicaties van het SCP:

- boek gepubliceerd half jaar geleden, onderzoek naar netgeneratie(http://www.scp.nl/publicaties/boeken/9085062144.shtml)
- rapport 2002 over lln in vo, waar leren jongeren omgaan met computers. (http://www.scp.nl/publicaties/boeken/9037700721.shtml)

- boekje surfende senioren van scp (http://www.scp.nl/publicaties/boeken/9039523266.shtml)


Enkele interessante bevindingen uit het onderzoek die werden genoemd zijn:
- allochtone groepen hebben minder pc's en minder toegang tot internet.
- mediaconsument wordt producent, "prosumer" (Janssen & Hermes, 2006) passieve houding verandert in een actievere houding.
- Jongeren hebben: 36% profielsite, weinig (10 %) weblogs, 45% heeft een online fotoalbum, 15% een eigen homepage (wat ik ook niet veel vind).
- Barrieres om informatie te delen zijn lager geworden.
- Ook online is er sociale vaardigheid nodig, pesten online is ook vaak pesten offline.
- Driekwart doet zich online anders voor dan men is, dit is nog sterker onder de jongere leeftijdsgroep (“meisjes presenteren zich net even blonder”).
- Ouders hebben weinig idee van wat hun kinderen online doen. Er zijn wel regels soms, maar men controleert dit niet.
- Handigheid in de omgang met technologie betekent niet automatisch ook informatievaardig zijn. Leren selecteren, beoordelen en toepassen van informatie moet aangeleerd worden. Docent als "informatiecoach".

Op de weblog van de Surfdagen die Gerard Dümmer heeft bijgehouden staat ook een uitgebreider verslag van deze presentatie waar ik verder weinig aan toe te voegen heb. Zelf vond ik de cijfertjes iets teveel de overhand nemen, ik ben meer geinteresseerd in praktische consequenties van dergelijke onderzoeken, maar dat zal wel zijn omdat ik niet in de HBO/WO wereld van het onderzoek werk. Daarom vond ik deze lezing enigszins teleurstellend omdat ik er in mijn lespraktijk weinig mee kan.
Bookmark and Share
0 Responses to "Surfdagen: netgeneratie"

Een reactie posten