6.12.06

(0) Comments

MBO Verbeterkit

Annet Smith

,


Tijdens de herontwerpmanifestatie van vorige week woensdag in Rotterdam heb ik een workshop over de MBO Verbeterkit gevolgd en mijn verslagje zet ik meteen maar even hier neer.

De MBO-verbeterkit is gemaakt door het JOB (Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs) en Stichting Alexander.

Vanuit het Job is 1 van de doelstellingen het vergroten van de betrokkenheid van cursisten bij hun school. Zo helpen zij bij het opzetten van bijvoorbeeld studentenraden. Verder nemen ze 1 maal per schooljaar de zogenaamde ODIN enquête onder cursisten af, die ook op het Nova College wordt afgenomen.

ODIN: de kernvraag bij ODIN is “hoe ervaren mbo’ers de kwaliteit van het beroepsonderwijs en de onderwijsomgeving?” Het doel van de enquête is het geven van een kwaliteitsimpuls aan het deelnemersbeleid binnen de onderwijsinstellingen en daarbuiten. De resultaten van deze enquête worden gebruikt als uitgangspunt voor de nieuwe MBO verbeterkit.

MBO-verbeterkit: met deze map kunnen cursisten zelf proberen hun onderwijs of schoolomgeving te verbeteren. Bij de inzet van de kit wordt uitgegaan van een bepaalde groep cursisten in een team (6-10 personen) die onder begeleiding van een coach de kit doorwerken. De duur is ongeveer 4 maanden en naast de direct betrokkenen kan het ook zijn dat er indirect nog veel meer cursisten bij betrokken raken.
De map is opgedeeld in 4 delen: Wat kan er beter?, Hoe kan het beter?, Hulpmiddelen voor studententeams en Hulpmiddelen voor de begeleider. Aan de hand van de uitkomsten van de ODIN enquête op de eigen school wordt een punt gekozen dat moet worden verbeterd en vindt een eerste gesprek met het CVB plaats. Daarna gaat het team aan de slag met een van de vele mogelijkheden om de zaak onder de aandacht te brengen op school en daadwerkelijk tot een verbetervoorstel te komen. Dit kan bijvoorbeeld een wedstrijd zijn, een film, een enquête, een schoolpersbureau of een Lagerhuisdebat. Zo raken indirect nog veel meer cursisten bij de uitwerking betrokken. Uiteindelijk wordt een plan opgesteld wat weer met het CVB wordt besproken en kan er iets worden verbeterd.
Enkele voorbeelden die werden getoond waren van een school waar men de gebouwen saai vond, waar een schoolfeest werd georganiseerd, waar bustijden moesten worden aangepast of waar een speciale website door een studententeam was gemaakt om zaken bij medecursisten onder de aandacht te brengen.
De verbeterkit werd op enkele pilotscholen op verschillende manieren ingezet gedurende het afgelopen schooljaar. Soms werd het gebruikt als keuzeproject met wel of geen cijfer aan het eind, soms werd de aanwezige deelnemersraad ermee aan het werk gezet. Ook werd het op 1 school ingepast in het vak statistiek. Tenslotte was het ook als traject buiten lestijd op een ROC te volgen.
Dit pakket past goed in het nieuwe comptentiegerichte leren omdat er in de map expliciet in een competentiewijzer wordt aangegeven welke competenties er in het pakket worden geoefend. Er is veel ruimte voor eigen invulling en de competenties zijn bij alle opleidingen te gebruiken. De stukken die het project opelvert kunnen worden opgenomen in een portfolio (bijvoorbeeld een film) en deelnemers kunnen van de Job site een deelnamecertificaat downloaden.
Alle gedane projecten worden zoveel mogelijk gedeeld en verzameld op de site http://www.job-odin.nl/ en daar kunnen deelnemers ook de kunst afkijken van andere, eerdere projecten. Zo ontstaat een platform voor kennisdeling. Uiteindelijk levert het project volgens Job actievere deelnemers op, die in de pilotscholen aangaven dat ze het een leuk en bruikbaar project vonden. Er worden concrete verbetervoorstellen gemaakt waar de school weer beter van wordt en de deelnemers hebben het gevoel ook meer bij de school betrokken te zijn. Als er eenmaal een begin is gemaakt kan het zijn dat dit project een vervolg krijgt in een deelnemersraad of nieuwe projecten, wat bijvoorbeeld in Utrecht het geval was.
De verbeterkit is gratis (!) te downloaden en een school kan ook losse exemplaren van de map voor verder kopieren binnen de instelling bestellen voor maar €7,50.
Bookmark and Share
0 Responses to "MBO Verbeterkit"

Een reactie posten