24.12.07

(0) Comments

Erepublik groeit nog steeds

Annet Smith

,


Zoals het een goed sociaal netwerk betaamt, groeit Erepublik gestaag door. Het leek er even op of het door hackers zou worden vernield, maar de admins hebben er een stokje voor gestoken en alles lijkt weer onder controle. Intussen zijn bijna 9000 mensen wereldwijd in dit netwerk gestapt, met wisselend succes, want in Nederland zijn intussen ook alweer 15 burgers "overleden". Als je namelijk niet dagelijks inlogt, eten koopt en werkt, red je het niet langer dan ongeveer een maand.

Het online spel is nu een ruime maand oud en is in Nederland ook ontdekt door de online community van Fok!. Daardoor zijn er de laatste dagen ineens veel inwoners bijgekomen (huidige stand is 68) en zal er dus meer gebeuren. Op dezelfde manier zijn ook landen als Zweden en Pakistan enorm gegroeid en zo zorgt 1 sociaal netwerk in een land er weer voor dat een ander ook groeit.
Op het forum van Erepublik wordt internationaal veel gediscussieerd over economische principes en probeert men het spel leuker te maken door suggesties aan de admins te doen die soms worden opgevolgd. Ook verzinnen spelers hele creatieve oplossingen binnen de grenzen van het spel om de economie van hun land te stimuleren. Zo is het spel dus volop in ontwikkeling, wat natuurlijk bij een beta hoort.
Wil je een invite om mee te bouwen, mail me dan op gadgetsenonderwijs@gmail.com.
Bookmark and Share

19.12.07

(7) Comments

GRASSROOTS NOODKREET

Annet Smith

,


Al enkele weken is er behoorlijke onrust onder de Grassroots coaches, omdat het voortbestaan van deze regeling voor het MBO op de tocht staat. De regeling is erop gericht docenten een stap te laten zetten op ICT gebied waarvoor een kleine beloning twv €400,- wordt gegeven. De scholen financieren de helft, Kennisnet doet de rest. Er werd een tijd lang vaag gesproken over "koppelen aan het ambassadeursprogramma", vervolgens leek het erop dat er helemaal geen regeling meer zou komen en nu ligt er een bod dat ook niet hoopgevend is, namelijk een vergoeding van €250,- per project en, wat veel erger is, het wegvallen van de landelijke coordinator. Deze regelt o.a. de administratieve afhandeling, organiseert bijeenkomsten van alle coaches, bewaakt de voortgang en onderhoudt de landelijke Grassroots site. Als je dat weghaalt wordt het voor inidividuele coaches wel erg lastig om ermee door te gaan.

Is het dan ineens zo dat er in het MBO geen behoefte meer is aan deze regeling? NEE! Ik spreek nog bijna wekelijks mensen die een leuk projectidee hebben of anderen die al eens iets hebben gedaan en die daardoor weer op nieuwe ideeen voor hun onderwijs zijn gekomen. De beloning die ze krijgen (vaak een digitale (video)camera) wordt ook weer ingezet voor het onderwijs en zo wordt de investering dubbel en dwars terugverdiend. De formule is nog absoluut niet achterhaald (wat wordt beweerd door ROC i-partners), en hoewel er door voorlopers intussen groter wordt ingezet in de regeling Verbonden met ICT, zijn er (in ieder geval op ons ROC) nog heel veel collega's die nog nooit een Powerpoint presentatie hebben gemaakt of die voor het eerst een weblog of onze portal site ontdekken als ICT hulpmiddel. En de mensen die eerder hebben meegedaan aan een Grassroots project, zie je nu geinteresseerd raken in de grotere projecten, waar ze een jaar geleden nog niet aan durfden denken. Ik ben dan ook erg blij dat ik ze net dat extra zetje kan geven om eens iets met ICT te gaan doen en die beloning en mijn begeleiding helpen hen over de streep. Niet iedereen ziet het zitten om een uitgebreid projectplan te moeten schrijven en een groot project op te zetten. Juist het kleinschalige en het persoonlijke van Grassroots is de kracht!

Daarom mijn oproep aan Kennisnet: behoud deze regeling en de landelijke coordinator (!) en zet niet alleen in op grootschalige projecten! Want wie het kleine niet eert....
Bookmark and Share

13.12.07

(0) Comments

Web 2.0 lijstjes

Annet Smith


Af en toe surf je wat en dan kom je ineens wat tegen dat erg handig lijkt, zoals vandaag een lijst met een heleboel Web 2.0 toepassingen, geordend in categorieen. Hij is helaas wel al uit maart vorig jaar, maar er zitten toch een hele hoop sites in die nog steeds goed zijn. Een verwijzing in dat bericht bracht me weer op de site All Things Web 2.0, die ik ook nog niet kende, maar ook deze lijkt niet recenter te zijn dan oktober vorig jaar. En dan was er ook nog een blogpost uit mei vorig jaar waarin alle lijstjes weer in een lijstje stonden! Maar als ik die aanklikte leken die ook al weer verouderd. Mocht er daarom iemand nog een meer recente lijst met Web 2.0 toepassingen kennen, dan hou ik me aanbevolen! En wanneer ik al die links nou moet gaan bekijken weet ik nog niet. Het is te veel!!
Bookmark and Share

12.12.07

(5) Comments

YouTube en Viddler

Annet Smith

, ,


Tijdens een overleg van het projectteam voor Streaming Media van Kennisnet waar we hier op school aan werken is vanochtend gesproken over waar we onze gemaakte filmpjes moeten plaatsen. Een voorwaarde van het project is namelijk dat we de filmpjes die we maken op een openbare plek neerzetten. Welliswaar zijn er plannen voor een streaming media server voor de hele school, maar zolang die er niet is moeten we een andere plek hebben, anders zal het project niet worden goedgekeurd. Het lag voor de hand om daarvoor de meest bekende en meest gebruikte site te nemen, YouTube. Onze cursisten kennen die, we kunnen voor de school 1 pagina maken met daarop al onze filmpjes en zorgen er zo voor dat we als school goed te voorschijn komen als iemand zoekt naar materiaal van de school op YouTube. Helaas was de naam van de school al wel in gebruik, dus er is contact gezocht met degene die die had geregistreerd in de hoop dat deze hem wil afstaan. Daarom is voorlopig eerst een andere naam gekozen.
Toch heeft YouTube ook zijn beperkingen, met name als het gaat om de grootte van de filmbestanden die je kan uploaden (100 MB). Dat betekent dat de kwaliteit van je films achteruitgaat, omdat je de bestanden kleiner moet maken. Daarom is ervoor gekozen om ook nog een andere filmsite te gebruiken, namelijk Viddler. Deze, misschien wat minder bekende site, biedt de mogelijkheid om filmpjes tot 500 MB te uploaden en daardoor blijft de kwaliteit beter. De YouTube omgeving voor de school is hier te vinden, die op Viddler hier. Op moment van schrijven staat er nog niks op en moet er nog een en ander aan het uiterlijk gedaan worden, maar dat gaat waarschijnlijk snel veranderen.
Bookmark and Share

10.12.07

(0) Comments

Digital Dan Dubno toont de laatste gadgets

Annet Smith


Dit erg interessante filmpje bij Mobuzz toont "Digital Dan" Dubno (producer en technologist bij CBS News) die allerlei gadgets laat zien, zoals een prachtige Archos PMP, een infrarood camera, een telescoop-camera met gps, een wel heel aparte tandenborstel add-on, een duikhorloge met extra snufjes, een handscanner, een model van zichzelf uit een "self-fabricating machine", een kindertelefoon met gps, de OQO e2, een eerste hulp set met audio instructies en ga zo maar door. Veel van deze gadgets zijn al op de markt en sommige zijn wel heel erg gaaf!
Bookmark and Share

8.12.07

(1) Comments

Het einde van Erepublik nu al in zicht?

Annet Smith


Nog geen drie weken geleden werd Erepublik gestart, een beta van een online spel waarin je als wereldburger kon handelen, vechten en vriendschappen kon sluiten. Een interessant experiment, dat een kans biedt aan iedereen om zijn eigen land en de rest van de wereld vorm te geven. Maar helaas is er zo langzaamaan niet veel eer meer te behalen. De afgelopen 2 dagen lag de server eruit, omdat bleek dat allerlei mensen met scripts zich geld konden toeeigenen. De admins probeerden met man en macht om de zaken recht te breien maar ook vandaag zijn er weer vreemde transacties, waardoor al verschillende spelers een "permanent ban" hebben gekregen.

1 land dat ineens sterk opkwam is Pakistan, en andere spelers vroegen zich dan ook af of dit allemaal wel eerlijk was gedaan. Een van hen heeft intussen een forum gevonden waar spelers (buiten de Erepublik site om) allerlei afspraken maken om zo het spel naar hun hand te zetten. Vanochtend was er bijvoorbeeld ineens een groot bedrag uit de nationale geldvoorraad van Nederland verdwenen. Ik kan me voorstellen dat de bouwers van het spel intussen met hun handen in het haar zitten en nog eens goed naar de beveiliging moeten kijken. Zolang er in deze beta nog zoveel "foul play" mogelijk is, lijkt het me geen goed idee om hier ook met leerlingen mee aan de gang te gaan.
Bookmark and Share

7.12.07

(0) Comments

Eduexchange sessie 4: Management en docenten niet op 1 lijn

Annet Smith

,


Tijdens de laatste sessie op de Eduexchange van afgelopen dinsdag heb ik het verhaal aangehoord van Alfons Ten Brummelhuis (onderzoeker bij Kennisnet ICT op School) met de titel "Kansen en bedreigingen voor leren met ICT". Aangezien mijn werk voornamelijk bestaat uit het helpen van docenten en managers bij het inzetten van ICT in het onderwijs, leek het me interessant om te horen wat er nou uit onderzoek op dit gebied naar voren komt.
Helaas bleken de onderzoeksresultaten vooral gebaseerd te zijn op cijfers uit PO en VO en was volgens Ten Brummelhuis het MBO ongrijpbaar. Het was in ieder geval nog niet gelukt daaar binnen te komen. Alleen best practices werden naar voren geschoven, die natuurlijk verre van representatief zijn. Toch waren veel uitkomsten uit zijn verhaal heel herkenbaar, ook in het MBO.

Hij startte zijn presentatie met een kader (4 in Balans, zie de 1e foto) dat nodig is om ICT in het onderwijs succesvol in te zetten. Pas als aan alle vier de bouwstenen (software/content, ICT infrastructuur, visie/kennis en attitude/vaardigheden) aandacht is besteed en deze in evenwicht zijn kan er sprake zijn van een omgeving waarin ICT ingezet kan worden.


De belangrijkste bevinding vond ik wel dat blijkt dat het management een heel ander idee heeft van wat hun docenten kunnen met ICT dan die docenten zelf. De managers gaven aan dat hun docenten heel capabel waren op ICT gebied, maar als de docenten hier zelf naar gevraagd werden, bleek dat men toch maar heel beperkt gebruik wist te maken van ICT middelen. Bijna geen enkel percentage kwam boven de 50% uit (zie de 2e foto). Docenten willen graag van hun management een duidelijke visie op ICT in het onderwijs, terwijl het management aangeeft dat ze die al lang hebben. Ook bleek dat docenten over het algemeen tevreden waren over ICT middelen van uitgeverijen, maar hoe intensiever het gebruik, des te ontevredener men was. De doelen die docenten hebben bij het inzetten van ICT zijn ook heel verschillend. De een denkt er meer kennisoverdracht mee te bereiken, de ander juist minder en richt zich meer op kennisconstructie. Verder bleek dat men enkele jaren geleden dacht al veel verder te zijn met ICT dan in de praktijk nu blijkt en dat er met name in het VO eigenlijk niet veel veranderd is in de laatste 7 jaar.

Tenslotte onderscheidde ten Brummelhuis nog 4 types scholen (ongecoordineerd, gecoordineerde techniek, gecoordineerde visie en geintegreerde leeromgeving, zie de 3e foto) en afhankelijk van het type school was de inzet van ICT meer of minder succesvol. Als je als school niet hebt nagedacht en afspraken hebt gemaakt over de techniek, wat je visie is en hoe je samenwerkt. Ook is de manier waarop je in de verschillende types scholen ICT op de agenda wilt zetten elke keer anders. Zo kun je op een school waar alles nog ongecoordineerd is, niet meteen deskundigheid opbouwen, maar zul je eerst moeten starten met een stuk bewustwording.
Een leuk plaatje aan het eind van zijn presentatie wil ik je niet onthouden. Het geeft een beeld dat er in het onderwijs nog heel wat te doen is om ICT in te zetten en dat de bruggen die gebouwd worden nog lang niet op elkaar aansluiten.
Het verhaal gaf mij een gevoel van herkenning, maar ook van uitdaging. Er is nog steeds een lange weg te gaan om docenten succesvol met ICT te laten werken, maar stukje bij beetje komen we er wel. Het volledige rapport 4 in Balans Monitor 2007 is hier als PDF te vinden. Al mijn foto's van de Eduexchange kun je trouwens hier vinden.
Bookmark and Share

4.12.07

(1) Comments

Live vanaf Eduexchange 2

Annet Smith

,


In sessie 2 gaat het vooral over web 2.0 toepassingen. Michael van Wetering van Kennisnet houdt een verhaal met de titel "een platform wint altijd! The Long Tail in Onderwijs".
Hij spreekt over de "wisdom of crowds" (James Surowiecki) en geeft als voorbeeld De.licio.us (tagclouds).
Ook noemt hij Pareto's Principle, de 80/20 regel meets the long tail.
Voorbeeld: Amazon. Concurrenten kunnen ook verkopen via hun site, zo verbreden ze hun eigen platform, omdat ook niche boekhandels aansluiten. Zie ook het artikel "The Long Tail: why the future of Business is selling less of more"van Chris Anderson uit Wired magazine. De lange staart is de grote hoeveelheid materiaal dat gericht is op niche markten en niet in de standaard winkel te vinden zal zijn, omdat het niet genoeg verkocht wordt. Via sites als Amazon wordt dit toch beschikbaar voor een breed publiek en zorgt zo voor veel omzet. Dit principe is ook toepasbaar voor het onderwijs, leermiddelen afstemmen op de wensen van de leerling, dus de "Long Tail" invullen. Voorwaarden: plaats en tijd onafhankelijk, vindbaar maken en lage distributiekosten.
Open standaarden, interfaces en remixability zijn dan nodig. Voorbeeld: mashups als Google maps en iGoogle. Prosumers maken daarbij gebruik van platforms die volgens standaarden worden aangeboden en creeren weer hun eigen toepassingen. Ander voorbeeld: http://www.treinvizier.nl/, een mashup van Google maps en de NS dienstregeling.
De wereld die Hans Appel vanochtend schetste (van studenten die samenwerken, mashups gebruiken, delen) is alleen maar mogelijk omdat de platforms zoals Google die biedt werken met standaarden.
De "opvolger" van Teleblik, het onderwijs media platform wordt tenslotte nog besproken, waarin ook open (sru/srw)standaarden worden gebruikt.
Conclusie: platforms bieden services en moeten onderling kunnen "praten" (interoperability).
Bookmark and Share

4.12.07

(0) Comments

Live vanaf Eduexchange

Annet Smith


Ik zit momenteel bij de Eduexchange in Nieuwegein. Keynote door Hans Appel was zeer de moeite waard. Na een betoog van Simon Spoormaker over standaardisering binnen het containervervoer (zie ook www.smdg.org), gaf Hans Appel tegengas en riep hij vooral op tot innovatie en samen met je doelgroep zoeken naar oplossingen. Heel boeiend (linkjes volgen later vanavond), maar of je zo makkelijk standaarden aan de kant kan zetten is de vraag.
Ik hoor nu een verhaal rondom Take, Shape, Share (zie
http://www.tsseurope.eu/), een initiatief rond standaarden in Europa. Er worden wat voorbeelden getoond van Portfolio4U, It's learning en hun content portal en Wimba Create.
Enkele interessante nieuwtjes uit deze 1e sessieronde:
- Volgend jaar wordt de Belgische database Klascement gekoppeld aan Edurep.
- Course genie heet tegenwoordig Wimba Create (wist ik nog niet).
- Content portal (Diglib) van It's Learning (nog in beta) zal ook worden gekoppeld aan Edurep. Hier zal commerciele content van
uitgevers instaan, maar streven is om ook publieke content zo te ontsluiten.
Tot zover een tussenstand, foto's en links volgen later, want dat werkt niet via Gmail.
Bookmark and Share

29.11.07

(3) Comments

Workshop streaming media op school

Annet Smith

,

Hier een kort filmpje dat we tijdens onze workshop streaming media van Kennisnet hier op school hebben geupload. We hebben het even snel gefilmd met een JVC camera, en zonder het MOD bestand verder te bewerken meteen op YouTube gezet. Onder de film staat de presentatie die Peter Wessel hierover gaf.

Bookmark and Share

28.11.07

(0) Comments

Eindverslag Stockholm, deel 2

Annet Smith

,


Van de studiereis naar Stockholm, die ik afgelopen maand samen met enkele collega's van andere ROC's en Kennisnet heb mogen maken, is nu een eindverslag door Leo Bakker op de Livelink omgeving van Groen Kennisnet geplaatst. Ga naar de Groene Plaza en klik daar rechts op Studiereis Stockholm om het complete eindverslag en enkele andere documenten te bekijken. Aan te raden is bovendien een presentatie die Terry Anderson daar liet zien over het gebruiken van social software in het onderwijs. De link verwijst welliswaar naar een andere presentatie (die van Stockholm blijkt ineens onvindbaar te zijn), maar die geeft wel goed weer wat zijn boodschap is. Hij bespreekt verschillende vormen van samenwerking via social software die voor het onderwijs ingezet zouden kunnen worden en gebruikt daar aardige plaatjes (zie hiernaast) en voorbeelden bij.
Bookmark and Share

28.11.07

(1) Comments

Luctor et emergo in Erepublik

Annet Smith

,


Al enige dagen neem ik elke dag even een kijkje op Erepublik, waar ik al eerder iets over had geschreven. Iedere dag koop ik wat te eten (anders ga ik dood), train ik voor het leger en probeer ik een werknemer te ronselen voor mijn bedrijf. Ik ben lid van de enige politieke partij, de DEPP (Dutch Erepublik Party Party) en lees het laatste nieuws in de inmiddels 5 Nederlandse kranten waar ik op geabonneerd ben en die door andere burgers worden gevuld. Heel leuk is om te zien dat mensen gaan nadenken over concurrentie op de markt, kritisch reageren op krantenartikelen en van hun politiek leiders ook echt leiderschap vragen. Een interessante omgeving voor opleidingen die zich bezig houden met ondernemerschap, maar ook politiek en staatinrichting.
Langzaam worstelt de Nederlandse economie binnen Erepublik zich naar boven, want met een inwonersaantal van slechts 14 mensen is het heel moeilijk om je hoofd boven water te houden. Mijn oproep hier heeft wel enkele actieve nieuwe burgers opgeleverd, maar het zou goed zijn als er meer mensen betrokken raken. Vooral het oosten en noorden van het land zijn zwaar ondervertegenwoordigd en met een sterk Duitsland dat misschien binnenkort wel de oorlog wil verklaren (ja, de geschiedenis herhaalt zich hier virtueel) is het wel nodig dat we meer mensen werven. Daarom nogmaals mijn oproep: wil je in Erepublik meedoen, burger worden van Nederland, met de kans om je eigen wereldwijde zaak te beginnen, te onderhandelen, mensen te ontmoeten van over de hele wereld en misschien wel minister president te worden, stuur me een mailtje op gadgetsenonderwijs@gmail.com. We hebben nog enkele uitnodigingen over.
Bookmark and Share

28.11.07

(0) Comments

Flexibele OLED kleurendisplay van Sony

Annet Smith

,

Op Gadgetzone.nl kwam ik onderstaand filmpje tegen van een wel zeer flexibel en dun (0,3mm!)OLED kleurenschermpje van Sony. Het scherm is 2,5 inch groot. Voordeel is dat het op allerlei manieren kan worden gebruikt, bijvoorbeeld in mediaspelers, pda's of mobiele telefoons waar je een groot scherm uit zou kunnen rollen. Zo heb je een groter oppervlak om op te werken. De mobieltjes van de toekomst zijn dan nog makkelijker in het onderwijs in te zetten. OLED heeft ook nog eens als voordeel dat er weinig stroom door verbruikt wordt.
Bookmark and Share

21.11.07

(0) Comments

Erepublik

Annet Smith

,


Sinds gisteren ben ik burger van Erepublik, waar ik via een uitzending van Mobuzz terecht kwam. De bedenker van de site, Alexis Bonte, werd geinterviewd over zijn verschillende sites, voornamelijk social networking en dating sites. Hij kondigde in dat interview ook Erepublik aan als iets heel nieuws, een soort Civilisation en Risk, met elementen van Google maps en social networking. Dat intrigeerde me natuurlijk en ik heb meteen een verzoek ingediend voor een account, want het is nog in beta.

Deze week kreeg ik het volgende bericht:
"Congratulations, Annet Smith! Following your request, you have been selected to become one of the first citizens in Erepublik beta. As a user on Erepublik.com, you'll have the opportunity to be part of the biggest online historical experiment.You can start here by creating your Erepublik beta account. Once you register, you will become an Erepublik citizen and you will benefit from all the features.You will have the chance to give the world a new start and to transform your country by developing its economy, creating a democratic political climate and encouraging a military activity to defend or conquer other countries.You are one of the lucky ones. We have been extremely selective with people who register in Erepublik.com and hope you will really enjoy your experience inside. Your opinion is important. As this is the beta version of Erepublik, we inform you that you might find some mistakes on the site, but we are constantly improving and adding new functionality to the Erepublik.com metaverse. Please let us know what we should improve to make your experience even better (...). We thank you for your interest!"

Gisteren is de site gelanceerd en ben ik burger geworden in Nederland. Samen met nog slechts 3 anderen (waaronder mijn vriend), dus er moeten nog heel wat mensen bijkomen om het echt interessant te maken. Daarom een oproepje: lijkt het je wat om in Erepublik mee te bouwen aan een nieuw Nederland, te handelen, vechten, mailen, politiek te bedrijven, een krant te beginnen, kopen en verkopen met mensen van over de hele wereld, stuur mij dan een e-mailtje naar gadgetsenonderwijs@gmail.com. Je kunt dan vervolgens zelf ook weer 5 mensen uitnodigen. De eerste 20 inwoners van Nederland krijgen wat extra geld om te starten, dus grijp je kans! We hebben in totaal nog 9 uitnodigingen over, dus wie het eerst komt...
Bookmark and Share

14.11.07

(2) Comments

Mijn weblog nu ook via ROCNieuws

Annet Smith


Toen Willem Karssenberg aangaf dat zijn weblog voortaan ook te zien is via ROC Nieuws, kon ik het niet laten om ook mijn weblog aan te melden en ik kreeg al meteen een positieve reactie terug. Dus vanaf vandaag kun je alle berichten die hier staan ook in de rechterbalk van de site http://www.rocnieuws.nl/ lezen, naast die van Willem, Wilfred Rubens en hun eigen Remindo weblog. Over die laatste zal ik nog meer berichten als ik de tijd heb gehad om ernaar te kijken.

Mocht je niet weten wat ROC Nieuws is, hier een korte uitleg uit de mail die ik van ze kreeg:
"ROCnieuws.nl is (...) een niet commercieel initiatief van Stichting Owen en Paragin E-Learning. Via innovatieve technieken verzamelen wij het laatste nieuws van alle ROC's, AOC's en (relevante) overkoepelende organisaties in Nederland en bieden dit vervolgens aan op de website. Het voornaamste doel van ROCnieuws.nl is om een kennis- en inspiratiebron voor docenten in het middelbaar beroepsonderwijs te zijn. Met andere woorden: de bezoeker leert van de ervaringen van andere opleidingen, maar kan anderzijds ook ideeen opdoen en toepassen in zijn of haar dagelijkse praktijk."

Ik had hier bij de marketing afdeling al eens een balletje opgegooid over het ontbreken van een RSS feed op onze site, maar daar is tot op heden nog niks mee gedaan. Gelukkig heeft men bij ROC Nieuws hier iets op gevonden en kan je je eenvoudig abonneren op een RSS feed van je eigen of van andere ROC's en AOC's. Zo blijf je altijd op de hoogte van wat er in het beroepsonderwijs gebeurt.
Bookmark and Share

11.11.07

(0) Comments

Zin in een spelletje?

Annet Smith

, ,


Afgelopen week was ik door Kennisnet gevraagd om mee te denken in een brainstormsessie over een "gaming assessment tool". Ik had vorig jaar deelgenomen aan het project MBO Gaming, vandaar de uitnodiging. Wat ik me erbij moest voorstellen wist ik niet, maar games in het onderwijs en ook gadgets interesseren me enorm en daarom wilde ik er wel bij zijn.

Arno vd Hulst, consultant van Cap Gemini, leidde de sessie waarbij we in groepjes moesten nadenken over een nieuw speeltje voor op de Kennisnet site. Veel mag ik er nog niet over verklappen, maar het idee is wel heel leuk. Als je eenmaal met het nieuwe tooltje hebt gespeeld, weet je meteen of je ook iets met games in je lessen zou willen/ kunnen. De komende weken gaat er hard aan gewerkt worden om de tool af te maken en dan wordt hij begin volgend jaar gelanceerd. Ik wacht in spanning af!
Bookmark and Share

11.11.07

(1) Comments

Digimemo vs Digiscribble

Annet Smith


Ik las bij Willem Karssenberg dat hij, nadat hij de Digimemo had aangeschaft, door een aanbieding van Norrod werd geattendeerd op de Digiscribble. Hij baalde behoorlijk dat dit systeem hetzelfde kan en dan voor een veel lagere prijs. Voor mij gold hetzelfde, want ook ik had net een Digimemo aangeschaft toen ik zijn bericht las. Ik heb vervolgens toch maar besloten om de Digiscribble aan te schaffen, die Digimemo raak ik wel weer kwijt via Marktplaats.

Ik heb de Digiscribble afgelopen week ontvangen en ben er meteen wat mee gaan testen. Voor slechts 79 euro (hij kost nu trouwens 95 euro, want het was een aanbieding) krijg je een klein doosje, met daarin een pen, een basisunit die alles wat je schrijft registreert, enkele batterijtjes voor de pen, een usb-kabel, 2 kleine cd's met handleiding en OCR-software en een extra vulling voor als je de pen als muistablet wil gebruiken. Zie het plaatje voor alle inhoud. Installeren van de software was een fluitje van een cent en het apparaat werd meteen goed herkend (onder Windows XP, Vista heb ik niet getest). De OCR software is precies dezelfde als van de Digimemo, namelijk My Sript Notes. Dat beloofde dus goede resultaten, want bij de Digimemo werd mijn hadschrift heel goed herkend.
Ik heb wat zinnen zitten testen op een los velletje papier en dat werkte prima. Je ziet in de bijgeleverde software je pagina als een soort post-it verschijnen en met een druk op de knop stuur je het door naar de OCR-software die het omzet naar Word. Je kunt de ontvanger eenvoudig met een clip aan je papier bevestigen en, afhankelijk van of je links-of rechtshandig bent, een bovenhoek kiezen. Er zit maar 1 knopje op de basisunit, die het apparaat aanzet en tijdens het schrijven een nieuwe pagina aanmaakt. De batterij erin is oplaadbaar, dus je moet weleen pc in de buurt hebben om hem af en toe op te laden. Hoe lang hij meegaat heb ik nog niet kunnen testen.
Al met al denk ik dat de Digiscribble een prima alternatief is voor de Digimemo, zeker als je bedenkt dat hij een stuk lichter is, goedkoper is en gebruik maakt van dezelfde software. Dus hou je van aantekeningen maken op papier, maar heb je vervolgens geen zin om die allemaal weer over te gaan tikken, dan is dit een uitkomst. Ik vond wel de reactie van de firma Digiscribble.nl (tenzij Anoniem iemand is die de firma zwart wil maken) op het bericht van Willem zodanig dat ik denk dat je het daar niet moet kopen. Ze hebben duidelijk moeite met het begrip concurrentie. Maar gelukkig zijn er alternatieven, waar het soms ook nog goedkoper kan!
Bookmark and Share

30.10.07

(2) Comments

Eindverslag Stockholm

Ik heb vandaag een moment gevonden om mijn eindverslag van de EDEN conferentie van vorige week in Stockholm te maken. Het scheelt toch wel dat ik een Digimemo bij me had, want ik hoefde alleen nog de overzetfoutjes te verbeteren en wat foto's toe te voegen. Lastig is wel dat je zaken die in het Engels worden gezegd ook eerst in het Engels opschrijft en dat kent de software dan weer niet. Grappig was bijvoorbeeld de vertaling van het woord "broadcaster" naar broodrooster.
Ik wil enkele hoogtepunten op een rijtje zetten, met de relevante links:

Keynote van Stephen Heppell: leuk waren bij deze presentatie de plaatjes van nieuwe fysieke leeromgevingen, waarvan er op Heppells site ook meerdere te vinden zijn, zoals een soort honingraat model uit Thailand.

Keynote Richard Gatarski: de meest opvallende en prikkelende uitspraak van de conferentie was wel, dat scholen overbodig zullen worden. De precieze uitspraak luidde: "For the post modern generation, the modern structure of education (schools) is aimless, if not redundant". Dat is natuurlijk wel vloeken in de kerk! Verder sprak hij vooral vanuit het oogpunt van marketing en hoe je als organisatie meer op je klant zou moeten inspelen. Een videoregistratie van de presentatie en meer info vind je hier.

Brainhoney.com: een van de weinige praktische sessies was van Clint Rogers over de nieuw ontwikkelde site Brainhoney.com. Dit is een nieuwe web 2.0 toepassing waarbij je lesmateriaal kunt plaatsen en arrangeren, wat vervolgens door anderen kan worden aangepast en opnieuw gepubliceerd. Er ontstaan zo hele lessen, die ook gerankt worden. Je kunt je eigen materiaal uploaden en toevoegen aan bestaande lessen (bijv. plaatjes, video, audio, enz.). Output is altijd Flash. Je kunt ook games maken, maar dit is nog in ontwikkeling, bijv. memory. Erg makkelijk te gebruiken (trefwoorden: easy, free, personal, social). Er wordt nog gewerkt aan andere bestandsformaten die kunnen worden toegevoegd.Tiger Leap Foundation: In Estland pakt men de scholing van docenten op ICT gebied wel heel voortvarend aan. De Tiger Leap Foundation heeft daar al sinds 1997 een aantal programmalijnen van trainingen uitgezet die hun vruchten beginnen af te werpen. Men leidt intussen zo'n 3000 docenten per jaar op en men leert ze werken met allerlei ict toepassingen.

BECTA rapport "Emerging Technologies for Learning": in een sessie van EENet (European Experts' Network for Education and Technologies) werd zijdelings verwezen naar een interessant rapport van BECTA (British Educational Communications and Technology Agency) dat ik zeker ga doornemen. Dit pas verschenen rapport (hier te donwloaden) geeft een overzicht van de nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs op ict gebied.

En dan waren er nog wat voorbeelden van universiteiten en hogescholen waar men aan de slag was gegaan met Second Life in het onderwijs, maar mijn indruk was dat dit nog erg in de kinderschoenen staat en er waren dan ook weinig conclusies en veel vragen.
Van de keynote presentaties zou nog het materiaal en video via de EDEN website beschikbaar komen, maar er staat alleen nog maar een link bij Gatarski. Mijn complete eindverslag staat hier, voor wie echt alles wil weten.

Bookmark and Share

24.10.07

(1) Comments

Stockholm, eerste indrukken


Sinds gisteren zit ik in Stockholm voor de Open Classroom conferentie "Real Learning in Virtual Worlds" van EDEN. Zie ook mijn eerdere post hierover. Het hotel biedt gratis (!) Wifi aan (dat doen ze ook niet allemaal) en sinds vanavond heb ik dat eindelijk aan de praat op mijn laptop (Ardjan bedankt!). We hebben de stad vandaag wat kunnen verkennen tijdens een boottochtje en het weer zit tot nu toe heel aardig mee. Het koninklijk paleis lag er prachtig bij in de middag (zie het plaatje).
We zijn pas om 5 uur gestart met de eerste keynotes. Wel een beetje laat, zeker als je al een hele dag hebt gelopen en indrukken hebt opgedaan, om nog maar te zwijgen van alle geanimeerde gesprekken die er gevoerd zijn met de rest van het 8- koppige gezelschap uit Nederland. De opening van de conferentie was daarom (vooral bij de eerste sprekers) een bezoeking, maar Stephen Heppell en Richard Gatarski hadden daarna een goed verhaal. Beide heren hadden een duidelijke boodschap die erop neerkwam dat het onderwijs aan het begin staat van een totale verandering, dat leren ook prima zonder scholen kan, dat scholen moeten leren ook naar hun cursisten te luisteren en dat boeken minder belangrijk gaan worden. Verder hierover in een later stadium meer, want ik wil vanavond op tijd naar bed om morgen fit de hele dag mee te maken... De avond werd afgesloten in een middeleeuws restaurant waar grote kruiken bier en mead werden rondgedeeld, dus ik ben wel even toe aan wat nachtrust. Morgen hoop ik nog ergens tijd over te houden om wat meer op de inhoud in te gaan!
Bookmark and Share

19.10.07

(0) Comments

Open Classroom conferentie in Stockholm


A.s. dinsdag mag ik via Kennisnet op reis naar Stockholm, om daar de conferentie Real Learning in Virtual Worlds mee te maken. De conferentie heeft als subtitel: Teacher Professional Development and the Role of Mentors and Avatars in Schooling 21C en wordt georganiseerd door EDEN, het European Distance en E-Learning Network.
De programmalijnen zijn zeer de moeite waard! Er zijn er 3:


Ik weet niet waar ik het eerste en laatste naar toe moet. Zinsnedes als "What ICT related content should be brought into teacher education to equip new teachers with the digital competence needed?" en "New technologies (usage of social software, mobile media)" doen mij al watertanden! Ook de keynotes lijken me zeer de moeite waard, vooral die van Stephen Heppell en Richard Gatarski beloven onderhoudend te worden.

Dinsdagmiddag vertrekken we met een groepje van 8 uit Nederland en enkelen daarvan geven ook een presentatie (Workshop sessie 4) over de Verbonden met ICT regeling van Kennisnet en enkele onderdelen daarvan die vorig jaar succesvol waren, zoals het gaming project en de inzet van Second Life bij Helicon. Op zaterdagavond zijn we dan pas weer terug, dus we hebben ook nog wat tijd om mooi Stockholm te verkennen.
Ik heb de Blogging tips voor conferenties opgevolgd en alvast wat documenten voorbereid die ik gemakkelijk kan aanvullen en zal proberen met mijn Digimemo aantekeningen te maken. 's Avonds hoop ik die dan op mijn laptop te verwerken en meteen online te zetten. Ben benieuwd of het allemaal zal werken, want hoe het internet in het hotel geregeld is, is nog onduidelijk. Ik ga in ieder geval genieten!
Bookmark and Share

19.10.07

(0) Comments

Blog action day groot succes

Annet Smith

Van de organisatoren van Blog Action Day (eerder deze week) kreeg ik een mailtje vol positief nieuws:
"The very first Blog Action Day was an unprecedented success and we've got the final wrap up where the site used to be at http://blogactionday.org/ complete with statistics, sample posts, details of the huge amount of press coverage we had all overthe world, quotes and more. It's a must see. Please feel free to spread the word around asit's great for people to really see what we achieved together.
And if I could just say a huge thank you to every single one ofyou, all 20,603 registered bloggers who took the plunge even ifit meant going off their regularly scheduled programming andstood up to be counted."
Goed om te horen dat zoveel mensen hieraan gehoor hebben gegeven. Wel een beetje slordig dat de plaatjes en de links die maandag nog werkten, dat nu ineens niet meer doen...
Bookmark and Share

16.10.07

(0) Comments

Pileus internet paraplu

Annet Smith

,


Nou had ik al eens eerder een paraplu met weersvoorspelling gevonden, maar de Pileus van de Keio universiteit in Japan is wel even een stapje meer. Dit is wat erover gezegd wordt:

"Pileus is an umbrella connected to the Internet to make walking in rainy days fun. Pileus has a large screen on the top surface, a built-in camera, a motion sensor, GPS, and a digital compass, and it provides two main functions; A Social Photo-sharing and A 3D Map Navigation. The photo function is connected to a major web service "Flickr". A user can take photo with a camera on the umbrella, and pictures are uploaded to Flickr in two minutes with context tags via a wireless Internet connection. User can also enjoy theirselves watching photo-streams downloaded from Flickr (and video-stream from YouTube on an advanced proto) with simple operation of wrist snapping. 3D Map Navigation is powered by "Google Earth". Detecting a location data from GPS, it shows a 3D bird view around the user. User can walk-through a city comparing the 3D views and real sights, and the map is always updated by GPS and a digital compass. As it has a large screen, it create virtual reality but not immersive."

Hoewel oorspronkelijk een experiment voor onderzoek was, probeert men hem nu op de markt te krijgen. Wel een hele hoop mogelijkheden voor een paraplu, maar zou hij wel goed tegen de regen kunnen?
Bookmark and Share

15.10.07

(0) Comments

Blog Action Day en Eeko.nl

Annet Smith

, ,

Bloggers Unite - Blog Action Day
Vandaag is het Blog Action Day en het onderwerp dit jaar is het milieu. Het is de bedoeling dat bloggers wereldwijd aandacht besteden aan het milieu in combinatie met het onderwerp van hun eigen blog. Dus zat ik te denken over gadgets, onderwijs en milieu en kwam vervolgens bij Eeko.nl uit. Ik had al een tijdje een folder van hen liggen en daar kan ik nu mooi eens aandacht aan besteden.


Eeko.nl zamelt lege inktcartridges en mobiele telefoons in en als school kan je dat een leuk extr zakcentje opleveren. Je kunt er echter ook voor kiezen om goede doelen te steunen, zoals Stichting AAP, Artsen Zonder Grenzen of het Wereld Natuur Fonds. Je kunt bij je school een speciale inzamelbak neerzetten waarin lege cartridges en oude mobieltjes kunnen worden gedaan. Eeko verzamelt het weer en verwerkt alles, zodat er een stuk minder chemisch afval op de grote hoop terecht komt. Ook als particulier kun je enveloppen krijgen waarmee je de spullen gewoon op de bus kan doen.
Kijk even naar het filmpje! Er is ook nog een speciale site voor scholen. Onze school doet nog neit mee, maar ik heb wel even wat mensen ingeseind. Ben benieuwd of het wordt opgepakt.
Bookmark and Share

11.10.07

(0) Comments

Masterclass Streaming Media

Annet Smith

, ,Gisteren was de eerste Masterclass in het kader van het Streaming Media project van Kennisnet, waar ons ROC aan meedoet. Master was Willem Karssenberg, inmiddels bij iedereen die een beetje op de hoogte wil blijven van ict in het onderwijs ook wel bekend als Trendmatcher.
Zijn presentatie had de titel “Aanschouwelijk vaardigheidsonderwijs” en Willem toonde de truc met de 2 kurken (zie zijn filmpje hiervan).
Zijn pleidooi: maak zoveel mogelijk opnames van leersituaties of (nog beter) laat ze maken door je cursisten.
Streamen kan bijvoorbeeld via: Ustream.tv, Kyte.tv, Operator11.com. Daarna moet je wel delen, bekend maken dat je een filmpje online hebt gezet. Voor jongeren is de kwaliteit minder belangrijk dan de inhoud. Zie bijvoorbeeld de vele Jumpstyle fiilmpjes op YouTube. Het ziet er niet uit, maar ze leren er wel van!
Nog wat handige sites en tips werden genoemd:
- In Viddler kun je tijdens het afspelen van een filmpje opmerkingen op de tijdlijn plaatsen die vervolgens weer te zien zijn bij het afspelen. Google video geeft ruimte voor video’s van meer dan 100 IMB (via een speciale desktop uploader).
- Voor betere kwaliteit kies je voor Viddler en Blip.tv. Daar heb je veel invloed op wie het mag zien, en wie commentaar mag geven. Bij Viddler mag je filmpjes tot 500MB plaatsen.
- Met pocket pc telefoon is ook streaming video mogelijk door middel van Pocketcaster. Manycam is te gebruiken voor streamen beelden van meerdere camera’s. Invoegen media fragmenten of een beeld van de desktop is ook mogelijk zodat je een complete uitzending kan maken.

Helaas werkte de techniek niet helemaal mee toen we als opdracht met de webcam onszelf moesten filmen en dit vervolgens bij YouTube moesten plaatsen. Toch was iedereen enthousiast, vooral toen men de naam van de eigen school (of de concurrent!) als zoekterm in YouTube intikte. Wat er dan te voorschijn komt is niet altijd wat je wil zien. Daarom was de boodschap ook: zet er goed materiaal op, zodat deze bovenaan komen te staan in de zoekresultaten. We hebben ook nog enkele links van aardige filmpjes naar Willem gemaild en deze bekeken we na het eten (bijvoorbeeld Da Vinci College Vraag van de dag, het eerste filmpje dat in het kader van dit project is gemaakt!).

Willem vertelde tenslotte nog over de ervaringen binnen het Drenthe College met het project van vorig jaar. Het verhaal was herkenbaar en de problemen waar men tegenaanliep ook, zoals een dienst ICT die niet wil meewerken (iets wat wij hopen op te lossen door hen in het projectteam op te nemen), ingewikkelde bestelprocedures, te weinig brandbreedte en tijdgebrek.

Naderhand wisselden de overige deelnemers nog wat zaken met elkaar uit. Opmerkelijk is daarbij de keuze van het Zadkine om een eigen database aan te leggen met eigen server. Ook de metadatering wordt daarbij niet vergeten. Zoals Willem ook aangaf, een ambitieus plan!
Er wordt nogmaals betreurd dat de Videoportal van Kennisnet gaat verdwijnen, althans de voorkant daarvan. Hij blijft nog tot 1 december beschikbaar, dus tot die tijd kunnen projectdeelnemers er ook hun materiaal nog gewoon plaatsen, want het blijft wel beschikbaar. Momenteel werkt Kennisnet aan een platform om materiaal te ontsluiten, waarover we nog meer zullen horen in de toekomst.

Op de terugweg hoorde ik van mijn reisgenoten veel lovende woorden. Men was duidelijk enthousiast geworden en dat geldt ook zeker voor de mensen van de andere deelnemende scholen. En nu aan de slag!

Alle handige links op een rijtje:
http://mbostudio.kennisnet.nl/
http://mcstreaming.wordpress.com/
http://www.trendmatcher.nl/
http://www.internetvoorhetonderwijs.nl/
Aanschouwelijk vaardigheidsonderwijs (presentatie)
filmpje met de 2 kurken
Berkeley universiteit plaatste al 300 uur aan video op Youtube
http://www.ustream.tv/
http://www.kyte.tv/
http://www.youtube.com/
http://www.viddler.com/
http://www.operator11.com/
http://www.blip.tv/
http://video.google.com/
Pocketcaster
Manycam
Da Vinci college Vraag van de dag
Bookmark and Share

5.10.07

(0) Comments

Bloggen tijdens conferenties

Annet Smith

,


Bij Wilfred Rubens kwam ik een aardig stukje tegen over het bloggen tijdens conferenties, een probleem waar ik ook regelmatig mee worstel. Hoe krijg je je tekst binnen niet al te lange tijd op je weblog en hoe zorg je ervoor dat je niets mist? Ik zal er hier verder niets van quoten, dat kun je bij hem wel lezen. Wel handig is nog een document dat hij noemt dat is opgesteld door Bruno Giussani en Ethan Zuckerman met de titel Tips for Conference Bloggers. Ik lees het straks lekker in de trein naar huis even door.
Bookmark and Share

5.10.07

(0) Comments

PDA's in de klas

Annet Smith

,


Eindelijk kwam ik er aan toe om het artikel "PDA's in het onderwijs: leuke gadget of echte meerwaarde?" uit de Vives van september door te nemen. Dit past natuurlijk helemaal in mijn straatje!

Op 4 basisscholen in Nederland wordt een project gedraaid (op kosten van Kennisnet ICT op School) waarbij gekeken wordt wat het gebruik van een PDA voor leerlingen en docenten nou kan opleveren. Enkele interessante uitspraken uit het artikel wil ik hier even op een rijtje zetten:

- De verwachtingen bleken wel hooggespannen te zijn, maar zijn toch al gaande het project wat bijgesteld. "Wij hadden verwacht dat ze met de PDA hun wereld buiten de school meer zouden onderzoeken en die kennis de school in zouden brengen. Die stap maken ze niet. Wel zie ik dat je met de PDA de leeromgeving interessanter kunt maken." Aldus Benedict Hal, directeur van een van de deelnemende basisscholen.

- Het was lastig om de ideale PDA te vinden. "De ideale PDA moest aan nogal wat eisen voldoen: kindvriendelijk, stootvast en met tal van functionaliteiten en applicaties". Er is uiteindelijk gekozen voor de Ipaq rx5935 NL en daarop is vervolgens het softwarepakket RedHalo geinstalleerd, dat speciaal gemaakt is voor het onderwijs. Men had eigenlijk ook een camera gewild, maar die zit hier niet op. Ze noemen het apparaat trouwens de Verkenner.

- Het blijkt moeilijk vast te stellen of de kinderen daadwerkelijk meer leren. Wat ze wel goed blijken te kunnen is omgaan met het apparaat, de spelletjes erop en bijvoorbeeld functionaliteiten als TomTom en Skype gebruiken.

- Volgens een van de ondervraagde directeuren is een PDA straks in de klas net zo belangrijk als televisie, video, pc en mobieltjes.

- De financiele kant is een lastige. De scholen geven aan er eigenlijk geen geld voor te hebben om dit op grote schaal te gaan inzetten. Een bijdrage van ouders vragen zou dan kunnen, maar ook dat kan niet iedereen opbrengen.

- Heel belangrijk om zoiets op je school te starten is enthousiasme bij de betrokken docenten en dat kan belemmerd worden door kennistekort en angst.

Al met al een heel interessant project, waarvan het eindresultaat nog niet bekend is. Indrukwekkend op de site van het project (http://www.lopendleren.nl/) is de hoeveelheid links naar allerlei media die er al aandacht aan hebben besteed. Zo staat er bijvoorbeeld een kort filmpje op van RTV Rijnmond. Jammer dat de site geen RSS feed heeft, dat maakt het wel veel makkelijker om alles te volgen. Eind dit jaar zal er een eindrapportage verschijnen, die ik natuurlijk met spanning afwacht!
Bookmark and Share

4.10.07

(1) Comments

Free Burma

Annet SmithFree Burma! Petition Widget


Name: (required)


Email:


Web:


Country:


De wereldwijde oproep aan Bloggers om aan de onderdrukking in Birma aandacht te besteden zal ik ook niet voorbij laten gaan. Vandaag doen zoveel mogelijk bloggers een poging om mensen op de petitie Free Burma te wijzen. Laatste stand gisterochtend was 5000 stemmen. Via deze widget kun je ook je stem laten horen!

Bookmark and Share

4.10.07

(6) Comments

Live Writer

Annet Smith


In de weblog Microsoft in het onderwijs van Remco Ploeg, kwam ik vandaag een bericht tegen over een nieuwe versie van Windows Live Writer. Hij schrijft het volgende:

" Met dit programma kan je onzettend makkelijk posts voor je weblog maken. Het ondersteund ondertussen al heel veel verschillende blogservers:

- Blogger
- Wordpress
- Community Server
- TypePad
- Microsoft Office SharePoint Server 2007
- en nog meer

Maar de meest interessant voor mij, is toch wel SharePoint. Je kan dus nu vanuit Windows Live Writer (net als vanuit Microsoft Word) op je blog binnen SharePoint posts maken vanuit dit programma. Ik vind het een ontzettend makkelijk programma, omdat ik vanuit 1 programma al mijn verschillende blogs kan onderhouden. Het programma werkt ook onzettend makkelijk, zo kan je makkelijk foto's in je post mee versturen (de foto's worden automatisch geupload) en natuurlijk kan je ook video's van SoapBox direct in je posts integreren."

Toen ik er wat verder naar zocht, bleek dat intussen al diverse edu-bloggers ermee werken of gewerkt hebben. Dat heb ik dus ook maar eens gedownload en geinstalleerd. Deze post komt uit het programma (zie de screenshot). Je meldt eenvoudig je weblog aan (in mijn geval van Blogger), met wachtwoord en gebruikersnaam en de gegevens worden opgehaald. Vervolgens tik je je bericht en drukt dan op publiceren. Je kunt oko een bericht eerst als concept opslaan en er later aan verder werken.

Je kunt gewoon tikken, of je kiest voor bewerking van de HTML. Je kunt zaken toevoegen als hyperlinks, afbeeldingen, tabellen, kaarten, tags en video. En als je meerdere weblogs hebt zet je ze gewoon allemaal hier bij elkaar. Ik heb er intussen de weblog van Kennisnet ambassadeurs (= Wordpress), mijn eigen weblog en een weblog die ik bijhoudt op een Sharepoint omgeving van de school in gezet. Je switcht vervolgens tussen de weblogs en zo kun je een bericht ook op meerdere plekken neerzetten.

Ik vind het erg handig, ga er zeker gebruik van blijven maken!

Bookmark and Share

28.9.07

(0) Comments

Over de grenzen van de Elo III

Annet Smith

,


Gisteren heb ik in Utrecht een bijeenkomst van Surf bijgewoond met de titel " Over de grenzen van Elo III". Aangezien we op ons ROC druk bezig zijn met het implementeren van Sharepoint, het re-evalueren van onze Elo en het starten van pilots voor Elo en portfolio, leek me dit een nuttige dag.
De dag werd geopend door keynote speaker Richard Katz van Educ@use die inging op verleden, heden en toekomst van het leren. Dit verhaal hield hij al eerder en het wordt hier aardig samengevat. Zijn belangrijkste boodschap was wel dat de uitdaging nu ligt in het personaliseren van de leeromgeving. Hij liet nog een film zien (Edu@2020) waarin een visie op de toekomst tot 2020 werd gepresenteerd. Deze film is al wat ouder en was al eerder te zien bij een Surf bijeenkomst in november vorig jaar. Daarin werd een mogelijk scenario geschetst waarin bijvoorbeeld Google samen met Phoenix, Sakai en EA zou gaan werken aan " artificial instructors" ofwel virtuele docenten en ook medestudenten (Synthfac en Synthstu genoemd). Ook zouden Disney, Sony, Apple, Fujitsu en Philips gaan werken aan prachtig educatief materiaal en e-paper. Microsoft zou dan Blackboard inlijven en zo blijft de concurrentie tussen Google, Apple en Microsoft gewoon bestaan.
Leuk was nog de associatie die Wim Westera van de Open Universiteit had bij het woord Elo. We werden even teruggebracht naar de jaren 70 en de liedjes van het Electric Light Orchestra, een groep waar ik nog steeds graag naar luister. De vergelijking met de huidige Elo (na 10 jaar houdt het op, ouderwetse instrumenten) was een hele aardige vondst. Het feit dat ik nog wel af en toe naar Elo luister betekent alleen niet dat ik de huidige Elo's ook wil blijven gebruiken! :-)
In de loop van de dag kwamen nog enkele interessante punten voorbij. Meerdere malen werd verwezen naar SOA (nee, geen enge ziektes, maar Service Oriented Architecture) als een mogelijke oplossing voor het inrichten van je leeromgeving. Meer uitgaan van wat je denkt nodig te hebben en vervolgens daar de componenten bijzoeken die in jouw situatie het beste kunnen worden ingebed. Zo was het verhaal van Chris Kuijpers van Hogeschool Zuyd heel herkenbaar. Voor een deel werkt men daar aan dezelfde oplossingen als op ons ROC. Op de foto zie je hun mogelijke architectuur afgebeeld. Hij liet ook nog een verduidelijkend filmpje zien over wat SOA nu precies inhoudt en hoe dit globaal werkt.
Achteraf gezien heb ik niet zo heel veel nieuws gehoord, wel weer stof tot nadenken en goed om te zien dat men in HO/WO land met dezelfde zaken worstelt als in het MBO. Wilfred Rubens heeft intussen ook al een uitgebreid verhaal over deze bijeenkomst op zijn weblog geplaatst, dus verder wil ik daarnaar verwijzen.
Bookmark and Share

26.9.07

(0) Comments

Filmpje!In het kader van het Streaming Media project van Kennisnet waar we dit schooljaar aan mee doen met drie opleidingsteams zijn we de laatste weken hard bezig om te komen tot een wensenlijstje voor hardware en software. Een derde deel van het totale budget mag daaraan worden besteed en dan wordt je natuurlijk wel hebberig! Er is van alles nodig om een goede werkplek voor het maken van video voor de les mogelijk te maken.


Allereerst is daar een goeie pc, met veel geheugen, een snelle processor, veel harde schijf ruimte, een goeie grafische kaart, een tv-kaart en een groot (22") beeldscherm. Daar gaat de helft van je budget... Onze ICT afdeling is momenteel aan het uitzoeken wat dat moet kosten.
De software die we gaan gebruiken is Magix Video Deluxe 2008, waarvan ik al met de foto-variant aardig wat ervaring heb opgedaan bij mijn China foto's. Er wordt binnen de school ook wel gebruik gemaakt van Pinnacle, maar deze software is toch net iets toegankelijker en levert al hele mooie resultaten op.


Daarnaast moeten er camera's worden aangeschaft. De discussie over wat voor soort opslagmedium je dan moet gebruiken heeft erin geresulteerd dat we met twee verschillende soorten gaan werken, namelijk eentje met een harde schijf (de JVC GZMG275) en eentje met bandjes (de Panasonic NV-GS320). De eerste is vooral gekozen omdat er al zo'n camera was met extra accu's en ander toebehoren en dan wil je toch hetzelfde erbij, de laatste is gekozen omdat volgens de plaatselijke fotozaak de kwaliteit daarvan beter is. Opslaan op een harde schijf brengt bovendien het probleem met zich mee dat je er alles eerst af moet halen als een ander ermee op pad wil.


Tenslotte wil je natuurlijk ook nog de nodige statieven en microfoons. Daarbij is voor de statieven de keuze gevallen op een combinatie van een Velbon klemstatief met een aparte dolly erbij, waardoor je met de camera kan rijden over een vlak oppervlak. Erg handig voor in de klas. Ook komen er nog enkele 1-been statieven bij, zodat je welliswaar uit de hand kan filmen, maar het apparaat tussendoor ook even neer kan zetten voor een rustiger beeld. De microfoons zijn van het type Rode NT3, met bijbehorend snoer en apart microfoonstatief.

Om je video op te slaan wordt er nu ook nog gekeken naar externe harde schijven, maar wanneer je ze vanaf een externe schijf wilt gaan bewerken loopt dat via een usb-kabel toch niet lekker. Meer schrijfruimte op een server is dan een optie. Ook heb je een plek nodig waar je je films kan plaatsen, een streaming media server. Dit laatste is iets dat niet meer uit het projectgeld gefinancierd kan worden, dus daar moet op hoger niveau naar gekeken worden. Aangezien Kennisnet de voorkant van de Videoportal op 1 november uit de lucht haalt (heel erg jammer....), zoeken we naar een alternatief. Misschien moeten we wel een eigen voorkant maken, die bijvoorbeeld in onze Sharepoint omgeving kan draaien. En zo is er nog heel wat uitzoekwerk te doen voordat je je films ook echt kunt laten zien.

Binnenkort gaat de bestelling voor de hardware de deur uit. Nu maar hopen dat iedereen er makkelijk mee kan werken en dat de apparatuur ook levert wat het belooft. Wordt vervolgd!

Bookmark and Share

26.9.07

(0) Comments

One laptop per child kerstactieBij Mobuzz, waar ze eindelijk weer een goede presentatrice hebben gevonden, werd gisteren verwezen naar het One laptop per child (OLPC) project. Al enkele jaren is de Foundation van het OLPC bezig om voor met name ontwikkelingslanden een goedkope laptop te produceren, waar al heel wat over te doen geweest is. Zo kwam er geen Windows op, maar Linux om het apparaat goedkoop te houden. Later berichtte Tweakers weer dat op het apparaat misschien toch een Windows variant zou kunnen draaien en dat hij $175,- moest gaan kosten. Er was in het begin steeds sprake van een prijs van 100 dollar, maar dat hebben ze niet vol kunnen houden.


Nu is het eindelijk zover en kan de laptop (het XO model) vanaf 12 november worden gekocht als kerstcadeautje voor je eigen kind. Voor $399,- koop je een laptop en krijgt een ander kind in een ontwikkelingsland er meteen ook eentje. Je kunt ook $200,- doneren om alleen een laptop weg te geven aan een kansarm kind.
Hoewel de prijs niet zo laag is gebleven als men gehoopt had, denk ik nog steeds dat dit een heel goed idee is. Kinderen in arme landen krijgen zo de kans om ook hun wereld te vergroten en te leren met goede apparatuur. En dat het apparaat voor je eigen kinderen ook de moeite waard is, is dan mooi meegenomen.
Bookmark and Share

Aiptek videocamera van de Blokker

Annet Smith
Tja, het moest er toch maar van komen. Willem Karssenberg had er al meerdere keren over geschreven en ik ben tenslotte gadgetfreak: Ik heb de goedkoopste videocamera ooit bij de Blokker gekocht. De Aiptek digital camcorder stond deze week in de folder voor slechts 69,95 en aangezien we op school ook deze week zijn gestart met ons Streaming Media Project leek het me leuk om eens te testen wat dit eenvoudige dingetje nou allemaal kan. Als het wat is kun je er een hele rits kopen voor een klas, in plaats van 1 duurdere. En als een cursist hem uit zijn handen laat vallen is het niet zo erg.
De advertentie belooft van alles, maar dat wilde ik natuurlijk zelf wel eerst even testen. Hier wat ervaringen:


In de doos zitten de camera, 2 handleidingen (Nederlands en andere talen), een cd-rom, een usb-kabel, een av-kabel (voor aansluiten op de TV) en 2 AA batterijen. Compleet setje dus.
De menu-opties op de camera zijn zeker uitgebreid te noemen. Zo kun je de resolutie instellen (1, 3, 5 of 10 MP), zelfontspanner, flitser (er zit zelfs een aparte videolamp op!), een stabilisator, smart-zoom, witbalans, effecten als zwart/wit en sepia, nachtopname en belichting. In de camera instellingen kun je nog aangeven wat voor TV uitvoer je wil, de helderheid van het scherm aanpassen, het volume van de opnames,de sd kaart formatteren, de taal, de usb modus en of je een piepje wil bij het indrukken van de knoppen.
Filmen en foto's maken gaat erg makkelijk, de knoppen spreken voor zich. Bovenop een cameraknop, op de achterkant een grote videoknop. Geluid opnemen gaat ook, maar is van slechte kwaliteit. Er is een aparte voice-recorder stand, maar elke knop die je indrukt hoor je en er is een hoop ruis, dus dat is niet aan te raden.

De schijf die erin zit zou 16 MB zijn, maar toen ik 1 foto op 10 Megapixel had genomen kon er al geen tweede meer bij. In de eigenschappen van de schijf komt hij niet verder dan 4 MB. Een foto op 10 MP is al gauw 2,2 MB, dus dan heb je de extra SD kaart wel nodig. Die werd wel zonder problemen herkend en alles wordt er automatisch op opgeslagen. Er kan maximaal 2 GB in.

De 10MP claim klopt misschien, maar kwalitatief is het dan niet zo best. De foto's zijn welliswaar groot (3584x2688), maar niet echt scherp te noemen. De dichtbij opnames komen dan nog het beste uit de bus, waarvoor een speciaal schuifje naast de lens zit.

Het filmen is eenvoudig en in- en uitzoomen (tot 4x digitale zoom) gaat ook prima. De kwaliteit is redelijk, goed genoeg voor sites als YouTube, maar verwacht voor veraf geen scherpe beelden. Zodra je gaat bewegen heeft het apparaat veel moeite met scherpstellen en wordt alles wazig. Met een statiefje werkt het wat beter.

De camera is heel makkelijk op elke pc via usb aan te sluiten en wordt onder XP en Vista meteen als harde schijf herkend. Overzetten van bestanden is dan een fluitje van een cent.


Op de bijgeleverde cd-rom staat nog wat extra software (zie de screenshot), maar dat heb ik verder nog niet getest. Alleen de videoconversie software (ArcSoft MediaConverter) heb ik geprobeerd, en dat werkte naar behoren. Je kunt een filmpje omzetten naar MPEG4 AVi of ASF file en WMV of zodat het op een klein scherm te bekijken is, bijvoorbeeld een pda of mediaplayer. Ook kun je de bitrate en frames per seconde aanpassen. De bestanden worden standaard op de camera opgeslagen als asf-bestand, wat af te spelen is in Windows Media player en ook op YouTube.

De handleiding is kort en duidelijk, zoveel toets en bellen zitten er tenslotte ook niet op en ook de taal van de camera zelf is in te stellen op Nederlands. Helaas ben ik er niet achter gekomen hoe je de tijd op de camera kunt aanpassen. Alle bestanden krijgen nu als datum mee 31-12-2100. Hij is duidelijk op de toekomst voorbereid!
Nog een eigenschap van de camera is dat er 2 penlite batterijen in moeten en daardoor is hij erg licht. Je kunt hem niet op stroom aansluiten. Ik heb wel het probleem dat ik af en toe eerst de batterijen wat heen en weer moet bewegen (of eruit moet halen en er weer in moet stoppen) voordat het ding aangaat, erg irritant!

Ik heb wat in en om het huis staan filmen en fotograferen, zodat je een idee hebt van wat het ding kan. Alles staat op mijn Picasa site.

Conclusie: Als je niet al te hoge kwaliteitseisen hebt voor film of foto's, als je goedkoop een simpele camera wil (bijvoorbeeld voor je kinderen of cursisten(!)), dan kun je hier best mee uit de voeten. Voor het geld krijg je wat je kunt verwachten, wil je meer, dan moet je ook meer betalen.
Bookmark and Share

gadget taart

Annet Smith

,


Ik kwam via BoingBoing een hele leuke pagina tegen met daarop een verzameling foto's van wel hele speciale taarten. Sommige mensen vinden het blijkbaar leuk om voor hun trouwdag een taart in de vorm van een XBox of iPhone te laten maken! Er zitten werkelijk prachtige kunststukjes tussen zoals een Mario taart en twee taarten in de vorm van Nintendo controllers. Erg grappig!
Bookmark and Share

31.8.07

(0) Comments

Van twee walletjes

Annet Smith

,


Ik kreeg weer eens een reclamemailtje van PDAshop.nl en daar staan vaak interessante links in naar de nieuwste gadgets. Mijn oog viel deze keer op een Adapt UMPC (de MX1200), die met slechts €729,- een hele aardige aanschaf is. Ik heb wat zitten rondkijken in reviews en moet zeggen dat het kleine apparaat toch behoorlijk wat kan. Zo heeft de MX1200 1 GB geheugen, een 1,2 GHz processor, 60 GB harde schijf, draait hij Vista Home Premium en zitten er drie usb-poorten, een SD kaartlezer, bluetooth en draadloos internet op. Zelfs een webcam ontbreekt niet!
Bijna had ik hem naar mijn winkelwagentje geklikt toen mijn oog viel op een nog interessanter apparaat, de HTC Shift. Het apparaat is nog niet verkrijgbaar, maar belooft een nieuwe kant op te gaan wat betreft draagbaar computeren. Zo is het allereerst een volwaardige UMPC, met Vista Business erop, maar daarnaast heeft het apparaat ook GPRS, EDGE en UMTS/HSDPA! Daardoor krijg je veel makkelijker toegang tot het internet en kan je ermee bellen, waar je ook bent. Een bijkomend voordeel is ook nog dat er een bijna volwaardig toetsenbord aan vast zit, wat bij veel UMPC's nog ontbreekt. Ik ben al jaren een fan van HTC producten (mijn telefoons waren tot nu toe ook allemaal van HTC ) dus verwacht hier veel van.
Nou ben ik wel bang dat deze beduidend meer gaat kosten dan die Adapt, maar ik wacht toch nog even af wat eruit komt. Volgens Gadgetzone komt hij in het derde kwartaal op de markt, bij LetsGoDigital staat vierde kwartaal, maaar lang kan het niet meer duren.

Bookmark and Share

31.8.07

(0) Comments

Mashable Media God pagina

Annet Smith

,


Bij Mobuzz TV, waar het helaas al een tijdje stil is omdat ze maar geen nieuwe presentator kunnen vinden, werd deze Mashable site genoemd die wel een heel uitgebreid overzicht geeft (meer dan 400 tools) van allerlei handige sites die je nodig zou kunnen hebben als je met foto's, video, podcasts of muziek werkt. Zo kun je er allerlei (gratis) filesharing sites vinden, online bewerkingstools, gratis software, foto's en muziek. Ik ga de komende maanden op school aan de slag met het maken van video en daar kan deze site heel goed bij van pas komen als je op zoek bent naar bijvoorbeeld bewerkingstools of een rechtenvrij muziekje of plaatje. Je moet wel een heel eind scrollen, maar alles is in duidelijke categorieen ingedeeld. Ik heb hem meteen bij mijn favorieten gezet!
Bookmark and Share

31.8.07

(0) Comments

Presentatie Gaming en simulatie in het onderwijs

Annet Smith

, ,

Ik geef volgende week een workshop over gaming en simulatie in het onderwijs op de ambassadeursdag van Kennisnet. Ik heb de presentatie alvast op Slideshare gepubliceerd en daarvan hier de primeur. Voor iedereen die hem wil gebruiken, download hem vanaf de Slideshare site.
Bookmark and Share

28.8.07

(0) Comments

Course Genie

Annet Smith


Al een tijdje geleden had ik een 14-dagen-trial versie van het programma Course Genie van Wimba gedownload en eindelijk de tijd gevonden om er even mee te experimenteren. We zijn altijd op zoek naar kleine tools die snel iets opleveren voor docenten die digitale content willen maken.
Course Genie werkt als macro in Word en de installatie verliep zonder problemen. Bij het openen van Word even aangeven dat de macro te vertrouwen is en je krijgt er een menuoptie en een toolpanel bij. Vreemd dat niet alles in 1 menu staat. Het principe is eenvoudig: je typt je tekst in Word en geeft door middel van Opmaakprofielen aan waar bijvoorbeeld een nieuwe pagina begint, wat er in een tekstbox moet enz. Je geeft het bestand nog Metadata mee zoals auteursnaam, datum, rechten, titel enz. Vervolgens kun je kiezen uit verschillende stijlen en genereer je een HTML-site, een zip-bestand voor Elo's als WebCT, Blackboard en Moodle of een standaard SCORM pakket. Ik heb bijvoorbeeld een website hier neergezet waarin de meeste opties terug te vinden zijn.
Wat aardig is aan Course Genie is dat er verschillende vraagtypes inzitten zodat je je site interactief kan maken. Zo zijn er bijvoorbeeld de welbekende Multiple Choice, Gap Fill en Matching vragen. Je kunt ook mediafragmenten en plaatjes in je vragen toevoegen en er is een apart Flashcard onderdeel. Alle soorten zijn op mijn voorbeeldsite terug te zien.
Voordeel van Course Genie is dat het laagdrempelig is, dat je een docent in Word makkelijker aan de gang krijgt dan met een apart programma en dat je niks van de achterliggende techniek hoeft te weten om iets aardigs te maken. Ook kun je precies aangeven waar je het voor wilt gebruiken: in een Elo of als website. En als je wat meer weet van HTML kun je de site ook openen in je webdesigner en er naar hartelust verder aan knutselen.
Nadeel vind ik dat je bij elke kleine wijziging weer je hele site moet genereren om te zien wat het effect is en dat men op veel scholen toch wel huiverig is over macro's, ivm mogelijke virussen. Ook kwam ik een bug tegen bij het beantwoorden van 1 van mijn vragen waarbij een druk op de knop Check Your Answer altijd aangaf dat ik een fout antwoord had gegeven terwijl mijn antwoord echt goed was. Tenslotte is alles in het Engels, wat voor sommige docenten en cursisten de drempel te hoog legt. En als je bedenkt dat je hiervoor 99 pond per licentie moet betalen, terwijl Hot Potatoes, dat gratis is, grotendeels hetzelfde kan, weet ik niet of we hiermee verder zullen gaan. Wel leuk om uit te proberen!
Bookmark and Share

24.8.07

(1) Comments

Daar zijn we weer!

Annet Smith

, ,


Vol indrukken en verhalen over China ben ik deze week weer met frisse moed aan de slag gegaan. Ik heb de weken die ik nog had na mijn reis vooral gebruikt om eens met de foto's te stoeien en ben daar weer aardig wijzer van geworden.
Zo heb ik allereerst al mijn China foto's via Picasa van Google (intussen versie 2, maar nog steeds beta) online gezet en heb toen alle overige foto's van vorige reizen ook meteen maar geupload. Je krijgt 1GB ruimte, dus dat was geen probleem. Nieuw in de laatste versie is trouwens dat je er ook filmpjes bij kan zetten in aparte albums, dus ook dat heb ik gedaan met de (kwalitatief misschien niet zo fraaie) filmpjes van China. Maar van een fotocamera kan je ook geen prachtige videobeelden verwachten.
Vervolgens ben ik aan de slag gegaan met Magix Foto's naar CD en DVD Deluxe 6, en daar heb ik een prachtige presentatie mee kunnen maken met overgangen, achtergrondmuziek en titels erin. Deze was, inclusief mooi geanimeerd menu, eenvoudig op een DVD te branden en de komende weken zal ik daar familie en vrienden mee vermoeien... Het programma vond ik gebruikersvriendelijk en doordacht en de extra effecten en mogelijkheden van de Deluxe versie zijn de investering van 60 euro zeker waard. De basic versie kost zelfs maar 30 euro! Voor school hebben de video variant aangeschaft (Magix Video Deluxe 2007, intussen is versie 2008 alweer uit) wat we willen inzetten voor het maken van bijvoorbeeld voorlichtingsfilms en lesmateriaal voor de school, in het kader van het Streaming Media Project van Kennisnet. Dit schooljaar hopen we aardig wat materiaal hiermee te kunnen bewerken en de werkwijze verschilt niet erg van de foto variant, dus dat lijkt me heel goed bruikbaar. Voorwaarde is wel een snelle computer met veel geheugen, want hoe langer je presentatie, hoe sneller hij vastloopt was mijn ervaring. Het scheelde wel toen ik de lange presentatie in stukjes had opgeknipt met daarin niet meer dan 40 foto's. Ik had ook wat brandproblemen thuis, maar op de Magix site zijn daarvoor weer patches te downloaden.
Tenslotte heb ik nog wat van de foto's laten printen in verschillende vormen, bij Mypix van Pixmania, waar ik al vaker goed geholpen ben. Ik heb een fotoboek online samengesteld en laten drukken, 1 print op canvas en een bureaukalender voor op mijn werk. Alles was al na 3 dagen in huis, dus dat is razendsnel. De enige teleurstelling was de canvasprint, die toch niet zo mooi afgewerkt is als eerdere exemplaren die we via de Canvascompany hadden laten doen. Verder ziet alles er prima uit, mooi afgewerkt en duidelijke prints.

En nog even dit: ik was natuurlijk in China op zoek geweest naar de leukste gadgets zoals de Chinese iPhone, maar heb deze helaas niet kunnen vinden. Wat ik wel een aantal keren tegenkwam wat ik hier nog niet heb gezien zijn de telefoonopladers op straat en op vliegvelden. Waarvan bijgaand een plaatje.
Bookmark and Share

11.7.07

(0) Comments

Ik ga op reis en ik neem mee...

Annet Smith


Volgende week dinsdag is het zover: we gaan een grote droomreis naar China maken, drie weken met alles erop en eraan! We starten in Shanghai, maken dan een cruise over de Yangtse rivier, komen in ChongQing, Dazu, Chengdu (pandacentrum), Xi'an (terracottaleger!) en Beijing (muur en verboden stad) en doen dit alles met eigen chauffeur en gids. Wat wil je nog meer!

Natuurlijk ben je dan al ruim van tevoren bezig met de voorbereidingen zoals reisboeken doorspitten, visa aanvragen en prikken halen (drie om precies te zijn). Daarnaast ga je ook nadenken over wat je mee wilt hebben aan gadgets, want je wilt het jezelf zo makkelijk mogelijk maken en ook nog iets te doen hebben tijdens de lange reis en de binnenlandse vluchten. De volgende lijst is het geworden:

- Allebei een telefoon (MDA Compact III en Nokia N73) en we hopen dan ontvangst te hebben. Volgens de T-Mobile site zou dit op het netwerk van China Mobile en Unicom moeten kunnen. Misschien krijgen we ook nog toegang tot GPRS zodat we af en toe kunnen internetten, maar dat is wel erg duur (ruim 9 euro per MB);

- Een Nintendo DS Lite en PSP (voor elk eentje om af en toe een spelletje te kunnen spelen, te lezen of muziek te luisteren);

- Een fotocamera, de batterijoplader ervan en 2 SD kaartjes van elk 1GB (hopelijk is dat genoeg);

- 2 reis(verloop)stekkers, maar of die nodig zijn is de vraag. Ze lijken wel verdacht veel op de gewone stekkers hier;

- 1 reiswekker met ingebouwde muggenverjager (ik word nogal vaak geprikt);

- meerdere usb kabels die weer met een aparte stekker in het stopcontact kunnen;

- een usb stekker voor in de auto, waar ook weer een usb kabeltje inkan.

Daarnaast hebben we allebei verschillende e-books op de MDA Compact III en de PSP staan, zodat we ook wat te lezen hebben en tenslotte heb ik het programma China 2Go Talking Phrasebook voor op mijn telefoon gekocht. Dit programma bevat zo'n 1000 zinnen en woorden in het Mandarijn in verschillende categorieen en is met name handig als je de uitspraak ergens van wilt weten, want met 1 klik hoor je iemand het zinnetje voorlezen. Ik hoop het veel te kunnen gebruiken, maar heb voor de zekerheid ook alvast wat eenvoudige zinnen zoals dank u wel en tot ziens in het Chinees geleerd. Ook kan ik tot tien tellen. Ben benieuwd of ze me kunnen verstaan!

De komende weken gaat dus hier even de stekker eruit, maar daarna hoop ik iedereen te kunnen onderhouden met mooie verhalen en prachtige plaatjes. En dan heb ik het nog niet eens over de gadgets die ik misschien wel uit China mee terug ga nemen...
Bookmark and Share

De iPhone, echt alles in 1!

Annet Smith

, ,

Het zal je niet ontgaan zijn dat gisteren in de VS de iPhone, de nieuwste hype van Apple, op de markt is gekomen. Er stonden zelfs mensen 's nachts in de rij om er op tijd bij te zijn. Ik snap het niet helemaal , want zo bijzonder is hij qua functionaliteiten helemaal niet, hij heeft minder mogelijkheden dan mijn huidige telefoon. Wel ziet hij er natuurlijk prachtig uit, en de interface is wel heel speciaal, met een touchscreen waarin je makkelijk met 1 vinger door alle functionaliteiten kan scrollen. Maar om daar nou meer dan 500 euro (met abonnement!) voor neer te tellen...
Ik kwam dit filmpje nog tegen, waarin maar weer eens onderstreept wordt dat de verwachtingen rondom de iPhone misschien wel een ietsje te hoog gespannen zijn.

Bookmark and Share

30.6.07

(0) Comments

Bootje varen, theetje drinken

Annet Smith

, ,


Als afsluiting van het project gaming en simulatie in het MBO van Kennisnet zijn we afgelopen woensdag wezen varen. Niet echt, maar in de simulator van de STC-Group, en dan niet zomaar een simulator, nee, de grootste die ze hadden. De Full Mission Brug Simulator om precies te zijn. We stonden in een ronde ruimte van zo'n 30 meter doorsnee en daar middenin stond een klein bouwsel waarin een brug van een groot schip was nagebouwd. Als je daar stond en uit het raam keek was het net of je echt op zee of in Rotterdam rondvoer, want op de wanden rondom wordt een landschap geprojecteerd vanuit camera's die bovenop het gebouwtje staan (zie 2e foto).
Deze simulator, en nog een aantal kleinere die ook in het gebouw te vinden zijn, worden onder meer ingezet voor het scheepvaart onderwijs. Daarnaast worden ze ook gehuurd door (internationale) rederijen die er hun personeel mee trainen en opleiden. Een heel goeie manier om de werkelijkheid na te bootsen heb ik gemerkt, vooral toen de 8-meter-hoge golven werden aangezet.
In een eerste ronde kregen we als team op de brug de opdracht door de Erasumusbrug te varen en bij een tweede ronde kreeg een ander team de opdracht een groot cruiseschip in Kaapstad aan te meren. In beide gevallen ging er (helaas?) niet veel mis, we bereikten het doel en je had bijna het idee dat een grote boot besturen heel makkelijk is! Maar de praktijk is natuurlijk wel even anders, want we hadden nu wel alles mee (en volgens mij werden we stiekem achter de schermen ook een beetje geholpen). Toch vond ik de ervaring zeer de moeite waard en het werd me zeker duidelijk dat dit soort simulatoren een zeer waardevolle aanwinst voor het onderwijs zijn.
Na het varen hadden we nog een goed diner in het mooie Hotel New York waarbij nog even de puntjes op de i werden gezet wat betreft het project. Er is een eerste stap gezet om een competentiematrix te vullen voor enkele spellen die gespeeld zijn en de hoop is dat dit op termijn een goed beeld zal geven voor een docent die erover denkt een spel in zijn lessen in te gaan zetten. Volgend schooljaar zal het project een vervolg krijgen en hopelijk zijn wij er dan ook weer bij. De ervaringen met het gespeelde spel (Plaza Challenge) zijn goed, maar er moet nog aardig wat gebeuren om het ook een goede plek in het curriculum te geven.
Kijk verder voor alle foto's van John Hanswijk en Frans Thijssen en info over deze laatste bijeenkomst hier.
Bookmark and Share

21.6.07

(0) Comments

Kennisnetnieuws van Novum

Annet Smith

,


Na wat hulp van Willem Karssenberg (bedankt!) heb ik, net als hij, in mijn weblog een kleine Flashplayer opgenomen die dagelijks het laatste onderwijsnieuws van Kennisnet afspeelt. Als ambassadeur wil ik dat toch een beetje promoten. Het was eigenlijk vrij eenvoudig, tenminste, als je kant en klaar de code krijgt gemaild en die in je template plakt. Het enige dat even moest gebeuren was een flashplayer downloaden (de dewplayer.swf die ik vond op een franstalige site) en die op mijn eigen site zetten, zodat deze wordt aangeroepen als iemand het nieuws wil afspelen. Ik heb hem in het rechtermenu bij de linkjes gezet, als list-item. Elke werkdag is er vanaf 16.00 uur een nieuw bulletin van Novum.
Bookmark and Share