24.12.07

(0) Comments

Erepublik groeit nog steeds

Annet Smith

,


Zoals het een goed sociaal netwerk betaamt, groeit Erepublik gestaag door. Het leek er even op of het door hackers zou worden vernield, maar de admins hebben er een stokje voor gestoken en alles lijkt weer onder controle. Intussen zijn bijna 9000 mensen wereldwijd in dit netwerk gestapt, met wisselend succes, want in Nederland zijn intussen ook alweer 15 burgers "overleden". Als je namelijk niet dagelijks inlogt, eten koopt en werkt, red je het niet langer dan ongeveer een maand.

Het online spel is nu een ruime maand oud en is in Nederland ook ontdekt door de online community van Fok!. Daardoor zijn er de laatste dagen ineens veel inwoners bijgekomen (huidige stand is 68) en zal er dus meer gebeuren. Op dezelfde manier zijn ook landen als Zweden en Pakistan enorm gegroeid en zo zorgt 1 sociaal netwerk in een land er weer voor dat een ander ook groeit.
Op het forum van Erepublik wordt internationaal veel gediscussieerd over economische principes en probeert men het spel leuker te maken door suggesties aan de admins te doen die soms worden opgevolgd. Ook verzinnen spelers hele creatieve oplossingen binnen de grenzen van het spel om de economie van hun land te stimuleren. Zo is het spel dus volop in ontwikkeling, wat natuurlijk bij een beta hoort.
Wil je een invite om mee te bouwen, mail me dan op gadgetsenonderwijs@gmail.com.
Bookmark and Share

19.12.07

(7) Comments

GRASSROOTS NOODKREET

Annet Smith

,


Al enkele weken is er behoorlijke onrust onder de Grassroots coaches, omdat het voortbestaan van deze regeling voor het MBO op de tocht staat. De regeling is erop gericht docenten een stap te laten zetten op ICT gebied waarvoor een kleine beloning twv €400,- wordt gegeven. De scholen financieren de helft, Kennisnet doet de rest. Er werd een tijd lang vaag gesproken over "koppelen aan het ambassadeursprogramma", vervolgens leek het erop dat er helemaal geen regeling meer zou komen en nu ligt er een bod dat ook niet hoopgevend is, namelijk een vergoeding van €250,- per project en, wat veel erger is, het wegvallen van de landelijke coordinator. Deze regelt o.a. de administratieve afhandeling, organiseert bijeenkomsten van alle coaches, bewaakt de voortgang en onderhoudt de landelijke Grassroots site. Als je dat weghaalt wordt het voor inidividuele coaches wel erg lastig om ermee door te gaan.

Is het dan ineens zo dat er in het MBO geen behoefte meer is aan deze regeling? NEE! Ik spreek nog bijna wekelijks mensen die een leuk projectidee hebben of anderen die al eens iets hebben gedaan en die daardoor weer op nieuwe ideeen voor hun onderwijs zijn gekomen. De beloning die ze krijgen (vaak een digitale (video)camera) wordt ook weer ingezet voor het onderwijs en zo wordt de investering dubbel en dwars terugverdiend. De formule is nog absoluut niet achterhaald (wat wordt beweerd door ROC i-partners), en hoewel er door voorlopers intussen groter wordt ingezet in de regeling Verbonden met ICT, zijn er (in ieder geval op ons ROC) nog heel veel collega's die nog nooit een Powerpoint presentatie hebben gemaakt of die voor het eerst een weblog of onze portal site ontdekken als ICT hulpmiddel. En de mensen die eerder hebben meegedaan aan een Grassroots project, zie je nu geinteresseerd raken in de grotere projecten, waar ze een jaar geleden nog niet aan durfden denken. Ik ben dan ook erg blij dat ik ze net dat extra zetje kan geven om eens iets met ICT te gaan doen en die beloning en mijn begeleiding helpen hen over de streep. Niet iedereen ziet het zitten om een uitgebreid projectplan te moeten schrijven en een groot project op te zetten. Juist het kleinschalige en het persoonlijke van Grassroots is de kracht!

Daarom mijn oproep aan Kennisnet: behoud deze regeling en de landelijke coordinator (!) en zet niet alleen in op grootschalige projecten! Want wie het kleine niet eert....
Bookmark and Share

13.12.07

(0) Comments

Web 2.0 lijstjes

Annet Smith


Af en toe surf je wat en dan kom je ineens wat tegen dat erg handig lijkt, zoals vandaag een lijst met een heleboel Web 2.0 toepassingen, geordend in categorieen. Hij is helaas wel al uit maart vorig jaar, maar er zitten toch een hele hoop sites in die nog steeds goed zijn. Een verwijzing in dat bericht bracht me weer op de site All Things Web 2.0, die ik ook nog niet kende, maar ook deze lijkt niet recenter te zijn dan oktober vorig jaar. En dan was er ook nog een blogpost uit mei vorig jaar waarin alle lijstjes weer in een lijstje stonden! Maar als ik die aanklikte leken die ook al weer verouderd. Mocht er daarom iemand nog een meer recente lijst met Web 2.0 toepassingen kennen, dan hou ik me aanbevolen! En wanneer ik al die links nou moet gaan bekijken weet ik nog niet. Het is te veel!!
Bookmark and Share

12.12.07

(5) Comments

YouTube en Viddler

Annet Smith

, ,


Tijdens een overleg van het projectteam voor Streaming Media van Kennisnet waar we hier op school aan werken is vanochtend gesproken over waar we onze gemaakte filmpjes moeten plaatsen. Een voorwaarde van het project is namelijk dat we de filmpjes die we maken op een openbare plek neerzetten. Welliswaar zijn er plannen voor een streaming media server voor de hele school, maar zolang die er niet is moeten we een andere plek hebben, anders zal het project niet worden goedgekeurd. Het lag voor de hand om daarvoor de meest bekende en meest gebruikte site te nemen, YouTube. Onze cursisten kennen die, we kunnen voor de school 1 pagina maken met daarop al onze filmpjes en zorgen er zo voor dat we als school goed te voorschijn komen als iemand zoekt naar materiaal van de school op YouTube. Helaas was de naam van de school al wel in gebruik, dus er is contact gezocht met degene die die had geregistreerd in de hoop dat deze hem wil afstaan. Daarom is voorlopig eerst een andere naam gekozen.
Toch heeft YouTube ook zijn beperkingen, met name als het gaat om de grootte van de filmbestanden die je kan uploaden (100 MB). Dat betekent dat de kwaliteit van je films achteruitgaat, omdat je de bestanden kleiner moet maken. Daarom is ervoor gekozen om ook nog een andere filmsite te gebruiken, namelijk Viddler. Deze, misschien wat minder bekende site, biedt de mogelijkheid om filmpjes tot 500 MB te uploaden en daardoor blijft de kwaliteit beter. De YouTube omgeving voor de school is hier te vinden, die op Viddler hier. Op moment van schrijven staat er nog niks op en moet er nog een en ander aan het uiterlijk gedaan worden, maar dat gaat waarschijnlijk snel veranderen.
Bookmark and Share

10.12.07

(0) Comments

Digital Dan Dubno toont de laatste gadgets

Annet Smith


Dit erg interessante filmpje bij Mobuzz toont "Digital Dan" Dubno (producer en technologist bij CBS News) die allerlei gadgets laat zien, zoals een prachtige Archos PMP, een infrarood camera, een telescoop-camera met gps, een wel heel aparte tandenborstel add-on, een duikhorloge met extra snufjes, een handscanner, een model van zichzelf uit een "self-fabricating machine", een kindertelefoon met gps, de OQO e2, een eerste hulp set met audio instructies en ga zo maar door. Veel van deze gadgets zijn al op de markt en sommige zijn wel heel erg gaaf!
Bookmark and Share

8.12.07

(1) Comments

Het einde van Erepublik nu al in zicht?

Annet Smith


Nog geen drie weken geleden werd Erepublik gestart, een beta van een online spel waarin je als wereldburger kon handelen, vechten en vriendschappen kon sluiten. Een interessant experiment, dat een kans biedt aan iedereen om zijn eigen land en de rest van de wereld vorm te geven. Maar helaas is er zo langzaamaan niet veel eer meer te behalen. De afgelopen 2 dagen lag de server eruit, omdat bleek dat allerlei mensen met scripts zich geld konden toeeigenen. De admins probeerden met man en macht om de zaken recht te breien maar ook vandaag zijn er weer vreemde transacties, waardoor al verschillende spelers een "permanent ban" hebben gekregen.

1 land dat ineens sterk opkwam is Pakistan, en andere spelers vroegen zich dan ook af of dit allemaal wel eerlijk was gedaan. Een van hen heeft intussen een forum gevonden waar spelers (buiten de Erepublik site om) allerlei afspraken maken om zo het spel naar hun hand te zetten. Vanochtend was er bijvoorbeeld ineens een groot bedrag uit de nationale geldvoorraad van Nederland verdwenen. Ik kan me voorstellen dat de bouwers van het spel intussen met hun handen in het haar zitten en nog eens goed naar de beveiliging moeten kijken. Zolang er in deze beta nog zoveel "foul play" mogelijk is, lijkt het me geen goed idee om hier ook met leerlingen mee aan de gang te gaan.
Bookmark and Share

7.12.07

(0) Comments

Eduexchange sessie 4: Management en docenten niet op 1 lijn

Annet Smith

,


Tijdens de laatste sessie op de Eduexchange van afgelopen dinsdag heb ik het verhaal aangehoord van Alfons Ten Brummelhuis (onderzoeker bij Kennisnet ICT op School) met de titel "Kansen en bedreigingen voor leren met ICT". Aangezien mijn werk voornamelijk bestaat uit het helpen van docenten en managers bij het inzetten van ICT in het onderwijs, leek het me interessant om te horen wat er nou uit onderzoek op dit gebied naar voren komt.
Helaas bleken de onderzoeksresultaten vooral gebaseerd te zijn op cijfers uit PO en VO en was volgens Ten Brummelhuis het MBO ongrijpbaar. Het was in ieder geval nog niet gelukt daaar binnen te komen. Alleen best practices werden naar voren geschoven, die natuurlijk verre van representatief zijn. Toch waren veel uitkomsten uit zijn verhaal heel herkenbaar, ook in het MBO.

Hij startte zijn presentatie met een kader (4 in Balans, zie de 1e foto) dat nodig is om ICT in het onderwijs succesvol in te zetten. Pas als aan alle vier de bouwstenen (software/content, ICT infrastructuur, visie/kennis en attitude/vaardigheden) aandacht is besteed en deze in evenwicht zijn kan er sprake zijn van een omgeving waarin ICT ingezet kan worden.


De belangrijkste bevinding vond ik wel dat blijkt dat het management een heel ander idee heeft van wat hun docenten kunnen met ICT dan die docenten zelf. De managers gaven aan dat hun docenten heel capabel waren op ICT gebied, maar als de docenten hier zelf naar gevraagd werden, bleek dat men toch maar heel beperkt gebruik wist te maken van ICT middelen. Bijna geen enkel percentage kwam boven de 50% uit (zie de 2e foto). Docenten willen graag van hun management een duidelijke visie op ICT in het onderwijs, terwijl het management aangeeft dat ze die al lang hebben. Ook bleek dat docenten over het algemeen tevreden waren over ICT middelen van uitgeverijen, maar hoe intensiever het gebruik, des te ontevredener men was. De doelen die docenten hebben bij het inzetten van ICT zijn ook heel verschillend. De een denkt er meer kennisoverdracht mee te bereiken, de ander juist minder en richt zich meer op kennisconstructie. Verder bleek dat men enkele jaren geleden dacht al veel verder te zijn met ICT dan in de praktijk nu blijkt en dat er met name in het VO eigenlijk niet veel veranderd is in de laatste 7 jaar.

Tenslotte onderscheidde ten Brummelhuis nog 4 types scholen (ongecoordineerd, gecoordineerde techniek, gecoordineerde visie en geintegreerde leeromgeving, zie de 3e foto) en afhankelijk van het type school was de inzet van ICT meer of minder succesvol. Als je als school niet hebt nagedacht en afspraken hebt gemaakt over de techniek, wat je visie is en hoe je samenwerkt. Ook is de manier waarop je in de verschillende types scholen ICT op de agenda wilt zetten elke keer anders. Zo kun je op een school waar alles nog ongecoordineerd is, niet meteen deskundigheid opbouwen, maar zul je eerst moeten starten met een stuk bewustwording.
Een leuk plaatje aan het eind van zijn presentatie wil ik je niet onthouden. Het geeft een beeld dat er in het onderwijs nog heel wat te doen is om ICT in te zetten en dat de bruggen die gebouwd worden nog lang niet op elkaar aansluiten.
Het verhaal gaf mij een gevoel van herkenning, maar ook van uitdaging. Er is nog steeds een lange weg te gaan om docenten succesvol met ICT te laten werken, maar stukje bij beetje komen we er wel. Het volledige rapport 4 in Balans Monitor 2007 is hier als PDF te vinden. Al mijn foto's van de Eduexchange kun je trouwens hier vinden.
Bookmark and Share

4.12.07

(1) Comments

Live vanaf Eduexchange 2

Annet Smith

,


In sessie 2 gaat het vooral over web 2.0 toepassingen. Michael van Wetering van Kennisnet houdt een verhaal met de titel "een platform wint altijd! The Long Tail in Onderwijs".
Hij spreekt over de "wisdom of crowds" (James Surowiecki) en geeft als voorbeeld De.licio.us (tagclouds).
Ook noemt hij Pareto's Principle, de 80/20 regel meets the long tail.
Voorbeeld: Amazon. Concurrenten kunnen ook verkopen via hun site, zo verbreden ze hun eigen platform, omdat ook niche boekhandels aansluiten. Zie ook het artikel "The Long Tail: why the future of Business is selling less of more"van Chris Anderson uit Wired magazine. De lange staart is de grote hoeveelheid materiaal dat gericht is op niche markten en niet in de standaard winkel te vinden zal zijn, omdat het niet genoeg verkocht wordt. Via sites als Amazon wordt dit toch beschikbaar voor een breed publiek en zorgt zo voor veel omzet. Dit principe is ook toepasbaar voor het onderwijs, leermiddelen afstemmen op de wensen van de leerling, dus de "Long Tail" invullen. Voorwaarden: plaats en tijd onafhankelijk, vindbaar maken en lage distributiekosten.
Open standaarden, interfaces en remixability zijn dan nodig. Voorbeeld: mashups als Google maps en iGoogle. Prosumers maken daarbij gebruik van platforms die volgens standaarden worden aangeboden en creeren weer hun eigen toepassingen. Ander voorbeeld: http://www.treinvizier.nl/, een mashup van Google maps en de NS dienstregeling.
De wereld die Hans Appel vanochtend schetste (van studenten die samenwerken, mashups gebruiken, delen) is alleen maar mogelijk omdat de platforms zoals Google die biedt werken met standaarden.
De "opvolger" van Teleblik, het onderwijs media platform wordt tenslotte nog besproken, waarin ook open (sru/srw)standaarden worden gebruikt.
Conclusie: platforms bieden services en moeten onderling kunnen "praten" (interoperability).
Bookmark and Share

4.12.07

(0) Comments

Live vanaf Eduexchange

Annet Smith


Ik zit momenteel bij de Eduexchange in Nieuwegein. Keynote door Hans Appel was zeer de moeite waard. Na een betoog van Simon Spoormaker over standaardisering binnen het containervervoer (zie ook www.smdg.org), gaf Hans Appel tegengas en riep hij vooral op tot innovatie en samen met je doelgroep zoeken naar oplossingen. Heel boeiend (linkjes volgen later vanavond), maar of je zo makkelijk standaarden aan de kant kan zetten is de vraag.
Ik hoor nu een verhaal rondom Take, Shape, Share (zie
http://www.tsseurope.eu/), een initiatief rond standaarden in Europa. Er worden wat voorbeelden getoond van Portfolio4U, It's learning en hun content portal en Wimba Create.
Enkele interessante nieuwtjes uit deze 1e sessieronde:
- Volgend jaar wordt de Belgische database Klascement gekoppeld aan Edurep.
- Course genie heet tegenwoordig Wimba Create (wist ik nog niet).
- Content portal (Diglib) van It's Learning (nog in beta) zal ook worden gekoppeld aan Edurep. Hier zal commerciele content van
uitgevers instaan, maar streven is om ook publieke content zo te ontsluiten.
Tot zover een tussenstand, foto's en links volgen later, want dat werkt niet via Gmail.
Bookmark and Share