7.12.07

(0) Comments

Eduexchange sessie 4: Management en docenten niet op 1 lijn

Annet Smith

,


Tijdens de laatste sessie op de Eduexchange van afgelopen dinsdag heb ik het verhaal aangehoord van Alfons Ten Brummelhuis (onderzoeker bij Kennisnet ICT op School) met de titel "Kansen en bedreigingen voor leren met ICT". Aangezien mijn werk voornamelijk bestaat uit het helpen van docenten en managers bij het inzetten van ICT in het onderwijs, leek het me interessant om te horen wat er nou uit onderzoek op dit gebied naar voren komt.
Helaas bleken de onderzoeksresultaten vooral gebaseerd te zijn op cijfers uit PO en VO en was volgens Ten Brummelhuis het MBO ongrijpbaar. Het was in ieder geval nog niet gelukt daaar binnen te komen. Alleen best practices werden naar voren geschoven, die natuurlijk verre van representatief zijn. Toch waren veel uitkomsten uit zijn verhaal heel herkenbaar, ook in het MBO.

Hij startte zijn presentatie met een kader (4 in Balans, zie de 1e foto) dat nodig is om ICT in het onderwijs succesvol in te zetten. Pas als aan alle vier de bouwstenen (software/content, ICT infrastructuur, visie/kennis en attitude/vaardigheden) aandacht is besteed en deze in evenwicht zijn kan er sprake zijn van een omgeving waarin ICT ingezet kan worden.


De belangrijkste bevinding vond ik wel dat blijkt dat het management een heel ander idee heeft van wat hun docenten kunnen met ICT dan die docenten zelf. De managers gaven aan dat hun docenten heel capabel waren op ICT gebied, maar als de docenten hier zelf naar gevraagd werden, bleek dat men toch maar heel beperkt gebruik wist te maken van ICT middelen. Bijna geen enkel percentage kwam boven de 50% uit (zie de 2e foto). Docenten willen graag van hun management een duidelijke visie op ICT in het onderwijs, terwijl het management aangeeft dat ze die al lang hebben. Ook bleek dat docenten over het algemeen tevreden waren over ICT middelen van uitgeverijen, maar hoe intensiever het gebruik, des te ontevredener men was. De doelen die docenten hebben bij het inzetten van ICT zijn ook heel verschillend. De een denkt er meer kennisoverdracht mee te bereiken, de ander juist minder en richt zich meer op kennisconstructie. Verder bleek dat men enkele jaren geleden dacht al veel verder te zijn met ICT dan in de praktijk nu blijkt en dat er met name in het VO eigenlijk niet veel veranderd is in de laatste 7 jaar.

Tenslotte onderscheidde ten Brummelhuis nog 4 types scholen (ongecoordineerd, gecoordineerde techniek, gecoordineerde visie en geintegreerde leeromgeving, zie de 3e foto) en afhankelijk van het type school was de inzet van ICT meer of minder succesvol. Als je als school niet hebt nagedacht en afspraken hebt gemaakt over de techniek, wat je visie is en hoe je samenwerkt. Ook is de manier waarop je in de verschillende types scholen ICT op de agenda wilt zetten elke keer anders. Zo kun je op een school waar alles nog ongecoordineerd is, niet meteen deskundigheid opbouwen, maar zul je eerst moeten starten met een stuk bewustwording.
Een leuk plaatje aan het eind van zijn presentatie wil ik je niet onthouden. Het geeft een beeld dat er in het onderwijs nog heel wat te doen is om ICT in te zetten en dat de bruggen die gebouwd worden nog lang niet op elkaar aansluiten.
Het verhaal gaf mij een gevoel van herkenning, maar ook van uitdaging. Er is nog steeds een lange weg te gaan om docenten succesvol met ICT te laten werken, maar stukje bij beetje komen we er wel. Het volledige rapport 4 in Balans Monitor 2007 is hier als PDF te vinden. Al mijn foto's van de Eduexchange kun je trouwens hier vinden.
Bookmark and Share
0 Responses to "Eduexchange sessie 4: Management en docenten niet op 1 lijn"

Een reactie posten