19.12.07

(7) Comments

GRASSROOTS NOODKREET

Annet Smith

,


Al enkele weken is er behoorlijke onrust onder de Grassroots coaches, omdat het voortbestaan van deze regeling voor het MBO op de tocht staat. De regeling is erop gericht docenten een stap te laten zetten op ICT gebied waarvoor een kleine beloning twv €400,- wordt gegeven. De scholen financieren de helft, Kennisnet doet de rest. Er werd een tijd lang vaag gesproken over "koppelen aan het ambassadeursprogramma", vervolgens leek het erop dat er helemaal geen regeling meer zou komen en nu ligt er een bod dat ook niet hoopgevend is, namelijk een vergoeding van €250,- per project en, wat veel erger is, het wegvallen van de landelijke coordinator. Deze regelt o.a. de administratieve afhandeling, organiseert bijeenkomsten van alle coaches, bewaakt de voortgang en onderhoudt de landelijke Grassroots site. Als je dat weghaalt wordt het voor inidividuele coaches wel erg lastig om ermee door te gaan.

Is het dan ineens zo dat er in het MBO geen behoefte meer is aan deze regeling? NEE! Ik spreek nog bijna wekelijks mensen die een leuk projectidee hebben of anderen die al eens iets hebben gedaan en die daardoor weer op nieuwe ideeen voor hun onderwijs zijn gekomen. De beloning die ze krijgen (vaak een digitale (video)camera) wordt ook weer ingezet voor het onderwijs en zo wordt de investering dubbel en dwars terugverdiend. De formule is nog absoluut niet achterhaald (wat wordt beweerd door ROC i-partners), en hoewel er door voorlopers intussen groter wordt ingezet in de regeling Verbonden met ICT, zijn er (in ieder geval op ons ROC) nog heel veel collega's die nog nooit een Powerpoint presentatie hebben gemaakt of die voor het eerst een weblog of onze portal site ontdekken als ICT hulpmiddel. En de mensen die eerder hebben meegedaan aan een Grassroots project, zie je nu geinteresseerd raken in de grotere projecten, waar ze een jaar geleden nog niet aan durfden denken. Ik ben dan ook erg blij dat ik ze net dat extra zetje kan geven om eens iets met ICT te gaan doen en die beloning en mijn begeleiding helpen hen over de streep. Niet iedereen ziet het zitten om een uitgebreid projectplan te moeten schrijven en een groot project op te zetten. Juist het kleinschalige en het persoonlijke van Grassroots is de kracht!

Daarom mijn oproep aan Kennisnet: behoud deze regeling en de landelijke coordinator (!) en zet niet alleen in op grootschalige projecten! Want wie het kleine niet eert....
Bookmark and Share
7 Responses to "GRASSROOTS NOODKREET"
Moniek Verhaaren said :
woensdag, 19 december, 2007
Hallo Annet,

Als grassrootscoach van het ROC Midden-Brabant ben ik het helemaal met je eens. Grassroots wordt bij ons overigens niet ingezet voor de achterblijvers (de powerpointjes) maar vooral om mensen over de streep te trekken een volgende stap te zetten. Heel vaak is dat een cursus in de ELO, een webquest, blog en meer. De regeling stimuleert enorm.

Wat jammer dat die mannen van ROC-i de meerwaarde van Grassroots niet zien. Misschien was dat anders als er wat meer onderwijskundigen en wat minder techneuten in die club zouden zitten. Want dat wil ROC-i de laatste jaren toch steeds meer: dat ze zich niet alleen bezig houden met techniek, maar steeds meer met onderwijs...

Hebben zij geen blog waarop we berichten kunnen posten?
Anoniem said :
woensdag, 19 december, 2007
Hallo Annet,
Hoewel mijn weblog nog niet zoveel gelezen wordt als de jouwe heb ik ook mijn best gedaan en mijn zorg uitgesproken.
Een deel van mijn oproep:

Grassroots is dus veel meer dan alleen een project van 400 euro het stimuleert delen van kennis, netwerken, innovatie en natuurlijk de inzet van ICT in het onderwijs op een kleinschalige manier.
Als Grassroots coach en soms wanhopige collega voor wat betreft ICT vaardigheden van docenten roep ik hier op tot behoud van de Grassroots.
Jef van den Hurk said :
zondag, 23 december, 2007
Waaruit blijkt dat ROC-i de meerwaarde van Grassroots niet zien?
Annet said :
maandag, 24 december, 2007
Dat Roc iPartners de meerwaarde niet ziet is door iemand van Kennisnet aan onze landelijke Grassroots coordinator gezegd en als een van de redenen opgegeven voor het mogelijk opheffen van Grassroots. Intussen heb ik onze vertegenwoordiger in Roc iPartners gesproken en hij gaf aan dat dit niet als algemeen standpunt van deze groep kan worden gezien.
Anoniem said :
woensdag, 09 januari, 2008
Even een naschrift mijnerzijds: ik heb net een stukje geschreven met de titel Groeten uit Maaiveld. Inmiddels is er wel weer beweging in Grassroots (dank voor jullie actie) maar vanuit ROC I-partners is het ankerproject aangekondigd. Mijn vraag blijft: waar heeft de onderwijsvloer binnen onze ROC's het meeste aan op de lange termijn? Waar helpen wij de docenten en studenten (en elkaar) het meest mee?
jtermeer said :
donderdag, 10 januari, 2008
Wij, het ROC van Twente staan aan de vooravond van breed invoeren van onze elektronische leeromgeving en het gebruik van een digitaal portfolio voor docenten en studenten. Juist die docenten die afwachtend zijn in het gebruik van digitale hulpmiddelen in de lesomgeving dienen nu gestimuleerd te worden om, op een adequate wijze ICT te gaan gebruiken. Voor vele is het een eerst kennismaking met PowerPoint voor andere Html toepassingen etc. GrassRoots is daarbij heel belangrijk. Niet alleen de beloning maar veel meer de promotie, publicaties en waardering van CvB en leiding zorgen er voor dat mensen zich gesteund voelen bij hun werk.
Voor mij MOET GRASSROOTS blijven bestaan! maar Hoe?
Koppelen aan het ambassadeurs programma en daardoor gedwongen winkelnering creƫren vind ik fout! ROC's die niet deelnemen aan het ambassadeurs programma, zoals wij worden die dan uitgesloten van GrassRoots???? een slechte zaak lijk me. Collega's staan te wachten, wij willen verder. Ik heb behoefte aan duidelijkheid!
Anoniem said :
dinsdag, 15 januari, 2008
Er wordt in Zoetermeer ook goed naar deze berichten geluisterd hoor. En er is een aktie opgezet om de Grassrootsprojecten voor 2008 te behouden. En dat gaat lukken. Er komt een nieuw programma, een eenvoudige regeling, met landelijke coordinatie en (beperkte) ondersteuning. Het wordt vooral een instrument voor de ambassadeurs maar ook andere instellingen met een grassroots coƶrdinator kunnen er nog gebruik van maken. We hebben een ruime voorraad (250 projecten) met de bekende vergoeding van € 250 door Kennisnet en de rest al dan niet vanuit de instelling (dat staat vrij). Op 16 en 28 januari zal het plan aan de ambassadeurs worden gepresenteerd en vervolgens ook verder worden gecommuniceerd. Ik hoop dat we hiermee op een goede manier een vraag uit het veld kunnen beantwoorden.
Leo Bakker, programma manager mbo Kennisnet.

Een reactie posten