17.12.08

(0) Comments

EduExchange 2008: 4 toekomstbeelden

Annet Smith

,

Mijn 2e sessie vandaag was die met de titel "Het leren begeleidt: vier beelden op de toekomst" waarin Jan Kees Meindersma van Kennisnet 4 toekomstbeelden voorlegde die te maken hadden met informatievoorziening naar alle partijen toe die met het onderwijs te maken hebben. Denk hierbij aan leerlingvolgsystemen, e-portfolio's, administratiesystemen en leeromgevingen. Het was een lastige materie, die ik niet altijd even goed kon volgen, ook omdat Jan Kees nogal snel praat.
Ieder scenario riep aardig wat vragen op, een teken dat er nog een lange weg te gaan is. De volgende opties kwamen o.a. voorbij:
- 1 dossier voor 1 leerling, waarin alles wordt vastgelegd en waaruit andere systemen worden gevoed.
- per school een eigen ontwikkeld "dashboard", een weergave van de informatie uit verschillende onderliggende systemen die per persoon (manager, docent, leerling, ouder) kan veranderen.
- een totaaloplossing zoals SAP de school inhalen.
- online toepassingen voor het vastleggen van je gegevens gebruiken zoals Google Health en Microsoft HealthVault dat nu bijvoorbeeld al bieden voor je medische gegevens. Ook sociale netwerken als LinkedIn zouden hierin een functie kunnen vervullen. Je bepaalt zelf de inhoud en kiest voor je eigen toepassingen. Wel lastig omdat je ook te maken hebt met certificerende instanties en omdat het eigendom dan niet helder geregeld is.
Bij alle scenario's werd duidelijk dat je niet om standaarden heen kan. Een toehoorder in de zaal gaf nog aan dat het wellicht een goed plan is dat Kennisnet voor 1 van deze scenario's kiest en dit vervolgens voorlegt aan scholen. Dat werkt misschien sneller dan er alleen maar over te blijven praten zonder tot een keuze te komen.
Interessante materie, waar we niet zomaar een oplossing voor zullen hebben.
Bookmark and Share
0 Responses to "EduExchange 2008: 4 toekomstbeelden"

Een reactie posten