17.12.08

(0) Comments

EduExchange 2008: open content in het onderwijs

Annet Smith

,

Bart Knubben van Verdock, Klooster en Associates en Robert Schuwer van de Open Universiteit hielden in de 3e sessie een verhaal over open content in het onderwijs. Knubben ging eerst in op begrippen als auteursrecht en Creative Commons, iets dat we deels ook al in de keynote hadden gehoord, maar even goed een helder overzicht gaf van wat wel en niet mag met content die je binnen je onderwijsorganisatie produceert. In de auteurswet staat dat alles wat je als docent in de baas z'n tijd maakt, ook eigendom van de baas is. Toch gebeurt het vaak genoeg dat presentaties oid buiten de school worden gedeeld door een medewerker. Het is dan ook zeer wenselijk dat je daar met je school goede afspraken over maakt. Zijn er lezers die dit hebben geregeld binnen hun school?

Succesfactoren voor open content zijn:
- open: geen wachtwoord, standaard technologie.
- modulair: standaarden gebruiken, sjablonen, framework, versiebeheer
- inhoudelijke kaders: geen einddoel, maar wel een heldere koers uitzetten
- beloning: fun, feedback, financieel.
Knubben noemde als voorbeeld vaak Wikipedia, waar deze zaken allemaal van toepassing zijn en wat je toch een succesvol voorbeeld van open content kan noemen.

De Open Universiteit heeft in de afgelopen maanden een project gedaan waarbij faculteiten (in eerste instantie tegen een financiele beloning) hun content openbaar online hebben gezet. In de universitaire wereld is delen van content helemaal niet zo populair, aldus Schuwer, omdat deze content ook een manier is om je van de anderen te onderscheiden. Bij het OpenER experiment zijn in totaal 24 cursussen online gezet en is er intussen een vervolg gekomen in he Spinoza project.

De werkwijze bij het online zetten van het materiaal was dat er eerst faculteiten werden gevraagd content aan te leveren. Vervolgens werd dit materiaal doorgeplozen op copyright zaken en werd waar nodig toestemming gevraagd voor publicatie. Het materiaal is vervolgens gepubliceerd als pdf en ook in rtf-formaat, een open standaard. De CC-licentie waarvoor is gekozen is by-nc-sa, waarover ik al in mijn keynote verslag berichtte.
Tenslotte werd nog genoemd dat een effectmeting had uitgewezen dat 10% van de gebruikers aangaf dat ze na het volgen van een gratis cursus, vervolgens ook een betaalde cursus bij de OU hadden gevolgd. Faculteiten vonden het lopende het traject ook minder belangrijk dat er een financiele beloning aan vast zat, maar wilden er vooral aan meedoen, omdat het experiment succesvol bleek te zijn.

Als laatste werden nog Open methodes en Wikiwijs genoemd, waar de OU ook bij betrokken is.
Bookmark and Share
0 Responses to "EduExchange 2008: open content in het onderwijs"

Een reactie posten