25.4.09

(0) Comments

SamSam 2009: keynote en managementinformatie in SP

Annet Smith

,

De keynote tijdens SamSam 2009 werd gedaan door Theo Rinsema, algemeen directeur Microsoft Nederland. Zijn verhaal ging onder meer over zoeken naar de balans tussen zelfsturing door cursisten en klassikaal aanbieden van lesstof en kennis. Ook vertelde hij nog iets over de nieuwe manier van werken bij Microsoft in het nieuwe pand en hoe het personeel hiermee omging. Buitenstaanders vinden het lastig de werkomgeving te begrijpen, maar Microsoft is wel als beste werkgever van het jaar gekozen,wat volgens Rinsema vooral komt door het feit dat men zich er thuisvoelt en in een inspirerende en uitdagende omgeving werkt. Ik zou dat pand van hun wel eens willen zien. Zouden ze excursies organiseren?

In een latere sessie van ROC West Brabant werden enkele voorbeelden getoond van hoe men daar managementinformatie binnen Sharepoint toont. Deze management portal is door Diva gebouwd. Allerlei variabelen rondom cursisten, verzuim, bezetting, personeel en financien kunnen grafisch worden weergegeven en er is een "drill-down" tot op de individuele cursist of medewerker mogelijk. Zo kan een manager bijvoorbeeld in 1 oogopslag zien hoeveel cursisten er in huis zijn, hoeveel er zijn uitgestroomd, of deze wel of geen diploma hadden, of er wel of geen financiering voor hen was, op welke locaties er de meeste uitval was, hoe het zit met allochtone cursisten, enz. Opgevraagde gegevens kunnen vervolgens naar Excel of Powerpoint worden geexporteerd en verder worden ganalyseerd.

Een voorwaarde hiervoor is natuurlijk wel dat al je onderliggende registratiesystemen de juiste gegevens bevatten en deze getoetst zijn.  Hier gaat dan ook een lang traject aan vooraf, dat door Diva al bij het Koning Willem 1 College was uitgevoerd.

Bookmark and Share
0 Responses to "SamSam 2009: keynote en managementinformatie in SP"

Een reactie posten