17.10.09

(1) Comments

Wikiwijs gebruikers adviesgroep

Annet Smith

, ,

Gisteren was ik aanwezig bij de eerste bijeenkomst van de Wikiwijs gebruikers adviesgroep. Een klein groepje mensen uit po, vo en mbo plus nog bijna evenveel Kennisnetters zaten in Utrecht bij elkaar om te kijken naar Wikiwijs en te brainstormen over hoe we dit van de grond kunnen krijgen. Want het is helemaal niet zo makkelijk om de gemiddelde docent zover te krijgen dat hij/zij digitaal leermateriaal gaat ontwikkelen, laat staan dat hij/zij dit dan ook nog gaat delen met de wereld.We hebben gesproken over wat wij dachten dat Wikiwijs zou kunnen zijn. Volgens mij moet het een middel worden om alle initiatieven die er intussen al zijn op het gebied van digitaal leermateriaal aanbieden, arrangeren en zoeken te bundelen. Veel van die initiatieven zijn op hele specifieke plekken ondergebracht, zoals bijvoorbeeld de diverse databases met leermiddelen die bij de communities van Kennisnet en de Digischool worden beheerd. Ook in de ContentCorner worden mooi dingen gemaakt, weer op een andere plek. Of de pas gelanceerde site vo-content.nl, waar ook een samenwerking mee is opgezet. Wanneer je als bijv. docent Engels op zoek bent naar lesmateriaal beperk je je waarschijnlijk tot 1 plek, waar je al eerder wat hebt gevonden. Daarom lijkt het me goed wanneer op diezelfde plek ook toegang komt tot wat er nog meer te vinden is in andere databases en repositories.


Wikiwijs zou hierin een sleutelrol kunnen vervullen. Als docent ga je nog steeds naar je favoriete plekje op het web toe voor je materialen, maar door een koppeling met andere bakken met spullen heb je ineens veel meer tot je beschikking. Wat betreft het halen zit het dan wel goed denk ik.Maar hoe zit het met het brengen? Er zijn diverse redenen gisteren genoemd waarom een docent niet zo snel geneigd is zijn/haar lesmateriaal vrijelijk te delen. Het is alleen maar interessant voor mijn lessituatie, het is niet goed genoeg, ik heb het in mijn tijd gemaakt en het is dus van mij, mijn baas wil niet dat ik zaken deel, want het is eigendom van de school. Vooral dat laatste is een beperkende factor, want het is inderdaad zo dat veel scholen huiverig staan tegenover het delen van binnenshuis gemaakt materiaal. Daarom zal 1 van de zaken die aandacht nodig hebben om Wikiwijs te doen slagen ook een campagne moeten zijn die scholen ervan te overtuigen de Creative Commons licenties voor hun school te omarmen.We werden door de marketing adviseur van Kennisnet nog bevraagd over hoe we die docenten nou het beste kunnen benaderen en triggeren om te gaan delen. Want dat is de lastigste hobbel in dit hele verhaal. Veel docenten zullen alleen geïnteresseerd zijn in het halen van geschikt materiaal, maar als er niet ook wat gebracht wordt, zal men snel afhaken. Kleine stapjes zijn dan ook nodig. Triggeren met een projectje, een beloning geven, uren vrijmaken, allemaal zaken die door het management gefaciliteerd zullen moeten worden om het hele Wikiwijs plan een kans van slagen te geven.Ik denk niet dat iedere docent een brenger/producent van digitaal leermateriaal moet zijn. Ik vind namelijk dat het maken van goed digitaal leermateriaal een specialisme is, wat niet iedereen in de vingers heeft. Uitgevers hebben die expertise misschien wel in huis en er ligt dan ook nog een schone taak om deze groep een plek te geven binnen Wikiwijs waarbij iedereen er beter van wordt.

En wat gaat er nou gebeuren? De komende weken wordt de eerste versie van de Wikiwijs site afgebouwd en vanaf 15 november gaan we met een groep docenten testen. Als er nog docenten zijn die dit ook wel wat lijkt, meldt je dan aan via info@wikiwijs.nl. Verder moeten er ook meer leden gevonden worden voor de gebruikers advies groep, die tegen december uitgegroeid moet zijn naar zo'n 30 personen, 10 uit iedere sector, met name docenten. Ook hiervoor kun je contact opnemen via info@wikiwijs.nl. En op 15 december is het dan zover, dan zal de site www.wikiwijs.nl een "soft launch" krijgen en zal er op enkele vakgebieden materiaal te vinden zijn. En dan kunnen docenten dus ook gaan brengen. In de loop van volgend jaar wordt dan de site steeds verder aangepast om dan in december tot een definitieve versie te komen.

Ik weet nog niet wat Wikiwijs ons zal brengen. Wordt het weer een van boven opgelegde en verzonnen schil rondom allerlei al bestaande schillen die niets toevoegt, of gaan docenten het ervaren als een eigen plek op internet waar zij het voor het zeggen hebben en materiaal en ervaringen met collega's in het land kunnen uitwisselen? Ik weet het nog niet, maar ik hoop dat laatste en blijf dan ook voorlopig wel deel uitmaken van de gebruikers adviesgroep. Je zult er hier dus nog meer over gaan lezen.

PS Wil je de ansichtkaarten die je hierboven ziet ook hebben? Vraag dan een gratis setje aan via het al eerder genoemde e-mailadres. En wil je ook graag je mening kwijt over Wikiwijs? Doe dat dan vooral op de daarvoor bedoelde wiki.


Bookmark and Share
1 Response to "Wikiwijs gebruikers adviesgroep"
Bert said :
woensdag, 16 december, 2009
Annet

Bedankt voor je heldere artikel. Ik hoop dat de positieve flow die wij (AOC Friesland) nu hebben met de CONTENTcorner en het ECC, doorgezet kan worden naar de Wikiwijs omgeving. Graag bericht op je blog over je ontwikkelingen binnen de gebruikersadviesgroep. Zal je regelmatig op de hoogte houden hoe wij aan het 'Wikiwijzen' gaan!

Groet van Wijsneus Bert
www.forkenning.blogspot.com

Een reactie posten