22.11.09

(0) Comments

Het leren van de toekomst

Annet Smith

, ,

Zoals je al bij Karin Winters hebt kunnen lezen, is er in het kader van het Surfnet/Kennisnet innovatieprogramma een nieuw initiatief gestart dat de titel Het Leren van de Toekomst heeft meegekregen. Hier wat meer informatie over dit interessante project waarvoor ik ook ben gevraagd om mee te denken:

Het onderwijs kan gebruikmaken van allerlei nieuwe technologieën. Maar, vaak worden die technologieën alleen gebruikt door een kleine groep scholen die voorloopt op vernieuwingen. Of worden ze alleen gebruikt in de vorm van experimenten en niet als onderdeel van het lesprogramma. Daarmee leiden ze niet tot didactische vernieuwing.

Kinderen kunnen bijvoorbeeld met Paint tekenen in plaats van met een kleurpotlood. Leerkrachten kunnen een internetfilmpje op een digibord laten zien in plaats van een dvd in de dvd-speler doen. Maar daarmee verandert het onderwijs niet.  En dat is wel nodig, als je als leerkracht tijd en aandacht wilt besteden aan de individuele leertrajecten van kinderen.

Vanuit haar rol als innovator wil het SURFNet/Kennisnet Innovatie Programma werken aan de vernieuwing van het basisonderwijs. We zijn ervan overtuigd dat het gebruikmaken van de nieuwste technologieën op een didactisch innovatieve manier ervoor zorgt dat er meer tijd ontstaat in de klas.

Dat willen we in het voorjaar van 2010 laten zien. Twee klassen van basisschool de Schakel uit Eibergen gaan in het voorjaar van 2010 drie weken lang de geplande lesstof behandelen. Niet met behulp van lesboeken en werkschriften, maar bijvoorbeeld met behulp van PDA’s en podcasts. Natuurlijk worden de vorderingen van de kinderen nauwlettend in de gaten gehouden. En natuurlijk worden de leerkrachten goed voorbereid. Zo worden ze betrokken bij pilots, die moeten laten zien of de technologische snufjes die gebruikt kunnen worden ook echt werken in het onderwijs. Onder Praktijkervaringen leest u hier meer over.

Aanstaande woensdag komen we met allerlei mensen bij elkaar om na te denken over mogelijkheden en ik verwacht een inspirerende bijeenkomst.

Kijk ook nog even naar onderstaand filmpje over een pilot met de Swinxs, waarover je hier al vaker wat hebt kunnen lezen. Een leuk apparaat dat een plekje verdient op iedere basisschool vind ik.

Bookmark and Share
0 Responses to "Het leren van de toekomst"

Een reactie posten