8.11.09

(5) Comments

Stop being nice!

Annet Smith

Terry Freedman schreef gisteren een blogpost ("Oh Sir, You are too kind") over het feit dat we in het onderwijs veel te aardig blijven tegen docenten die geen poging doen om zich bepaalde basisvaardigheden eigen te maken op het gebied van ict. Het kan in deze tijd toch niet meer zo zijn dat een docent geen gebruik maakt van bijv. internet, tekstverwerker, e-mail of presentatiesoftware en dat dit door het management gewoon wordt toegestaan?

Freedman heeft een lijst van 7 doelen opgesteld waarnaar we in het onderwijs moeten streven:

1. All educators must achieve a basic level of technological capability.

2. People who do not meet the criterion of #1 should be embarrassed, not proud, to say so in public.

3. We should finally drop the myth of digital natives and digital immigrants. (...) How long does it take for someone to wake up to the fact that technology is part of life, not an add-on?

4. Headteachers and Principals who have staff who are technologically-illiterate should be held to account.

5. School inspectors who are technologically illiterate should be encouraged to find alternative employment.

6. Schools, Universities and Teacher training courses who turn out students who are technologically illiterate should have their right to a licence and/or funding questioned.

7. We should stop being so nice. After all, we've got our qualifications and jobs, and we don't have the moral right to sit placidly on the sidelines whilst some educators are potentially jeopardising the chances of our youngsters.

Voorop staat dat we niet meer zo lief moeten zijn. Van een professionele organisatie mag je verwachten dat alle medewerkers werken aan hun eigen professionalisering. Is het dan niet vreemd dat een docent er nog steeds mee wegkomt dat hij/zij niet op de hoogte is van wat er speelt in de eigen organisatie, op het eigen vakgebied, maar ook daarbuiten? Er wordt vaak beweerd dat het tijdgebrek is waardoor docenten hier niet aan toekomen, en deels is dat natuurlijk zo. Ze moeten al zoveel tegenwoordig. Maar moet je het daarom maar toestaan? Nee! Iedereen die zijn vak serieus neemt hoort aan zichzelf te werken, zichzelf te verbeteren, uit te dagen, om voor de leerlingen een betere docent te kunnen zijn. Eisen we dat tenslotte niet ook van hen?

Ik heb een week achter de rug waarin ik weer enkele ict scholingen aan mijn collega's heb gegeven. De opkomst was minimaal, maar de reacties waren erg enthousiast. Ze zijn er absoluut, docenten die verder kijken dan hun eigen lokaal, les en boek. Maar de rest moet ook mee en mag zich niet langer verschuilen achter tijdgebrek. Tijd voor actie! Dus management: wees eens wat minder lief en eis van je mensen dat ze werken aan hun ict competenties. Gebruik bijvoorbeeld de Mbo-tool of Pabo-tool om hiaten op te sporen en stel een scholingstraject op. Maar geef ze daar dan ook tijd voor en begin niet meteen te steigeren bij de eerste de beste lesuitval. En nu je toch bezig bent: volg zelf ook eens een paar van diezelfde scholingen. Stop being nice!

Bookmark and Share
5 Responses to "Stop being nice!"
Anoniem said :
zondag, 08 november, 2009
De vinger op de zere plek. Zeer herkenbaar! De afgelopen jaren is enorm geïnvesteerd in de infrastructuur en ondersteuning. Men kan zich nu niet meer verschuilen achter falende voorzieningen. Nu moet er rendement uit worden gehaald. Dat lukt niet als het werken aan (ict) competenties vrijblijvend is.
Hanneke said :
zondag, 08 november, 2009
Tja, hoe herkenbaar. Maar wat te doen met docenten die echt het nut van ICT niet inzien? Die een papieren werkstuk vele malen beter vinden dan een powerpoint? Welke sancties heeft het management in handen voor die leerkrachten die principieel weigeren?
zondag, 08 november, 2009
Kom kom jongens en meiden, niet zo negatief. Een lepeltje suiker werkt nog altijd beter dan een slok azijn. Inspireer hen! Laat ze mooie dingen en mogelijkheden zien. Dat werkt nog steeds beter beter dan dwang.
Annet said :
maandag, 09 november, 2009
@Moniek Het is inderdaad een lastig punt, dwang gebruiken. Toch denk ik dat inspireren met goeie voorbeelden weinig effect heeft op de groep die de hakken in het zand heeft gezet. Als ze dan iets moois zien zullen ze het afdoen als iets waar zij toch geen tijd voor hebben. "Jij met je mooie verhalen, weet je wel hoe druk ik het al heb?" Betekent niet dat je dat niet ook moet doen, inspireren. Maar een bepaalde groep zal alleen verder komen als je ze verplicht op cursus stuurt en ze dus die tijd geeft die ze altijd als excuus gebruiken om niet verder te professionaliseren.
vrijdag, 13 november, 2009
Hele goede post Annet, eentje die van harte en ten volle onderschrijf!

Docenten druk? Dan moeten ze maar eens slimmer leren werken! Inspireren met mooie voorbeelden helpt alleen bij docenten die wel willen, maar niet zo goed weten hoe. Ik ben er wel voor dat we ons onderwijstuintje gaan wieden.

Dat we dan nog minder docenten hebben in een tijdperk van vergrijzing maakt dat we alleen maar nóg innovatiever moeten gaan kijken naar wat we doen met het onderwijs.

Een reactie posten