Schrijfsel: column voor Edumaat

Annet Smith

Richard de Jong, de gedreven man van Edumaat, benaderde me voor het schrijven van een column voor zijn e-zine. Dat vond ik erg leuk om te doen. Het onderwerp was helemaal vrij, als het maar iets met onderwijs en ict zou zijn. Zo gezegd, zo gedaan. Lees hieronder het resultaat, wat verscheen in de e-zine van 11 februari jl.


"Ik ben gek op gadgets, vandaar ook de titel van mijn weblog, Gadgets en Onderwijs. Een gadget is voor mij een heel breed begrip, eigenlijk valt ieder vernuftig stukje techniek eronder, hoe groot of hoe klein ook, van digibord tot calculator. Je ziet op beurzen en conferenties steeds meer nieuwe technologieën die voor het onderwijs worden ontwikkeld en het is leuk om zaken uit te proberen.
Zo mocht ik een aantal maanden geleden een Skoolmate tablet netbook mee naar huis nemen om eens uit te proberen. Prachtig apparaatje, heel leuk voor het basisonderwijs, maar soms bekruipt me wel eens het gevoel dat we de docent uit het oog verliezen bij al deze nieuwe techniek.   Ik zie het vaak gebeuren: een school hangt een of meerdere prachtige digiborden op of deelt grote hoeveelheden laptops uit, maar in de praktijk worden deze mooie middelen nauwelijks gebruikt omdat er bij de docenten geen ideeën leven over hoe ze die mooie dingen nou in moeten zetten.
Digitale didactiek is iets wat we onszelf eigen moeten maken en dat gaat meestal met vallen en opstaan. De tijd dat zaken technisch niet altijd werken hebben we volgens mij wel achter ons gelaten, maar we zijn in het onderwijs nog onvoldoende geschoold in het gebruik van nieuwe technologieën of bijvoorbeeld internettoepassingen als weblogs of wiki’s. En onbekend maakt onbemind, dus zonder ons erin te verdiepen komen we ook niet verder.  
Gelukkig zijn er vele docenten die zich wel willen laten bijscholen, maar ontbreekt het hen vaak aan tijd om er echt iets van te maken. Helaas wordt dat ook nog wel eens als excuus gebruikt om niet te hoeven vernieuwen of veranderen.
Het is van wezenlijk belang dat het management inziet dat je mensen wel moet faciliteren als je wilt dat ze gebruik gaan maken van je net nieuw aangeschafte spullen. Ook het argument dat we het nu al zo druk hebben met onderwijsvernieuwing vind ik geen hout snijden, want daaraan is in mijn beleving onlosmakelijk ict verbonden. Het wordt echter nog vaak als iets aparts gezien. Dat het je uiteindelijk ook tijd kan opleveren is iets wat er maar moeilijk in wil bij sommige collega’s.  
Een tijdje geleden schreef een vooraanstaand edublogger in Groot Britannië, Terry Freedman, een omstreden blogpost over het feit dat we misschien wel te lief zijn voor onze docenten. Van een professionele organisatie mag je verwachten dat alle medewerkers werken aan hun eigen professionalisering. Is het dan niet vreemd dat een docent er nog steeds mee wegkomt dat hij/zij niet op de hoogte is van wat er speelt in de eigen organisatie, op het eigen vakgebied, maar ook daarbuiten? Zijn boodschap was dan ook om van iedere docent een bepaalde basiskennis te eisen op het gebied van ict en onderwijs.  
Ik kan me daarin in grote lijnen wel vinden, want ict is in deze tijd niet meer weg te denken uit onze samenleving en dus moeten we onze kinderen daar ook op een goede manier op voorbereiden. Want dat ze allemaal zo goed met ict kunnen werken en daarom generatie Einstein of digital natives worden genoemd, is volgens mij een fabeltje. Ze hebben onze steun hard nodig om mediawijs te worden en ik denk daarnaast dat we als school ook naar ouders toe dezelfde kennis zouden moeten delen zodat ook zij hun kind beter kunnen begeleiden.  
Ik denk dat veel docenten er nog niet klaar voor zijn om in hun lessen aan de slag te gaan met gadgets als een digibord of een beamer, maar ik zie de laatste jaren wel een verandering op gang komen en meer interesse hiervoor ontstaan. Ook het maken van digitaal leermateriaal krijgt steeds meer aandacht (denk aan Wikiwijs) wat weer als catalysator kan dienen voor het omarmen van nieuwe ict voorzieningen.
Ik hoop van harte dat deze beweging zich voortzet en dat we ons onderwijs zo veel aantrekkelijker, uitdagender, flexibeler en leuker kunnen maken." 
Bookmark and Share
0 Responses to "Schrijfsel: column voor Edumaat"

Een reactie posten